Setkání Taizé v Rize

9. 1. 2017  (get)


 

Riga (KAP/KNA) Ekumenické setkání mládeže, které každoročně na přelomu roků pořádá komunita Taizé v některém evropském městě, se letos konalo v lotyšské Rize. Proběhlo pod heslem „společně otevírat cesty naděje“. „Pouti důvěry“ se letos zúčastnilo asi 15 tisíc mladých lidí. Riga je první město v Pobaltí, které bylo vybráno jako místo setkání, a zároveň je to nejmenší město, v jakém se podobná akce dosud konala. Přes zvýšenou nutnost improvizace bylo setkání úspěšné a 90 % poutníků se podařilo ubytovat v rodinách.

 

 

Během setkání vyzval taizéský převor bratr Alois mimo jiné k přátelství s uprchlíky. Proud uprchlíků staví před Evropu těžké problémy, které mohou být řešeny jen osobním kontaktem s uprchlíky. „Jinak by u mnoha lidí převládl zcela pochopitelný strach,“ řekl bratr Alois a připomněl, že ten, kdo přijme „někoho z chudých lidí této země,“ přijímá Krista. Samotná komunita v Taizé rovněž přijala uprchlíky, a podle bratra Aloise vzniklo nádherné přátelství.

Příští setkání se plánuje do švýcarské Basileje, která je ještě menší než Riga.

 

(Převzato z www.getsemany.cz
Foto převzato z www.taize.fr
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci