Biskup, který si nosil svůj koberec

27. 11. 2021  Igor Kyselka


 

Dne 16. listopadu 2021 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 86 let biskup skryté církve Jan Konzal, laskavý, otevřený člověk s mnoha neotřelými názory a na církev, křesťanství a společnost…

Takto na něj vzpomínal známý katolický publicista Bob Fliedr: Jednou se na něj nemohl dozvonit, když vzápětí dorazil, omlouvaje se a nesa na rameni nový koberec. Tak Boba napadlo, že knihu rozhovorů, kterou pak vydal pod názvem „Zpověď tajného biskupa“ by se mohla jmenovat „Biskup, který si sám nosí svůj koberec“.

Jan Konzal pochází ze Zbuzan - Třebonic ve středních Čechách, kde se narodil roku 1935 jako páté ze šesti dětí v rodině úředníka. Otec mu zemřel v 11 letech. Od osmi let byl vzděláván v redemptoristickém internátním institutu pro ministranty na Svaté Hoře u Příbrami. Po zrušení kláštera v dubnu 1950 a uvěznění jeho tří starších bratrů, kteří zde rovněž studovali, přešel na gymnázium v Libějovicích u Vodňan a pak do Prahy. Vystudoval a maturoval se samými jedničkami, ale pro své náboženské přesvědčení nesměl dostat vyznamenání.

Byl spíše introvertní povahy. Nepěstoval ani osobnější vztahy se ženami a plně se věnoval svým zájmům – živé víře, hudbě, matematice a fyzice. Proto tajné studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT, i když stále počítal s tím, že padne režim a on půjde studovat kněžství. To si rozmyslel v roce 1968, kdy se oženil s Magdalenou Mazancovou. Vystřídal několik zaměstnání, pracoval jako dělník v Tatrovce, Armabetonu, jako projektant ve scénografickém ústavu a jako výzkumník ve Výzkumném ústavu elektrotechnickém.

V různých podzemních seminářích a v Erfurtu v NDR studoval teologii a čile se věnoval náboženskému vzdělávání svých vrstevníků, za což byl v letech 1960-1963 vězněn. Jeho mnohaleté studium i aktivní, byť nelegální pozice lektora teologie vyvrcholila jeho tajným jáhenským a posléze kněžským svěcením v květnu 1972. Dne 29. května 1982 byl Fridolínem Zahradníkem vysvěcen na biskupa. Světicí linie je Peter Dubovský – Jan Blaha – Felix Davídek – Eugen Kočiš – Bedřich Provazník – Fridolín Zahradník – Jan Konzal. Vzhledem k jeho stavu manželském byl svěcen ve východním ritu. Jeho svěcení bylo pak oficiální církví pro některé formální nedostatky prohlášeno za nedovolené. Nikdy neměl biskupské heslo, znak, mitru, berlu ani prsten. Za dobu svého působení vysvětil čtyři kněze. I dlouho po roce 1989 nikdo nevěděl, že je biskupem.

Jan Konzal absolvoval Kurz obnovy v Duchu Svatém vedený brněnským výtvarníkem a teologem Ludvíkem Kolkem. Jinak se však s hlavní moravskou větví skryté církve vedenou Felixem Davídkem příliš nestýkal. Po celý svůj život vedl různé teologické kurzy, v nichž působili i dnes známé katolické osobnosti jak např. M. Vlk, J. Otčenášek, O. Mádr, aj.

Po vyhlášení „Norem“ stanovujících podmínky pro začlenění osob ze Skryté církve do veřejných struktur církve se odmítl podrobit přesvěcení (podmínečnému vysvěcení) na jáhna, protože k takovému postupu podle jeho názoru nebyly oprávněné důvody. Podmínečné svěcení ženatých osob na kněze ani biskupy normy neumožňovaly. Proto Jan Konzal není veden v oficiální evidenci katolických biskupů a oficiálně pak jako kněz ani biskup nepůsobil. Podle Konzala jsou Normy v hrubém rozporu s Kodexem církevního práva.

Roku 1995 odešel do důchodu. Dál se věnoval publikační činnosti a Pražské obci ES (dnes Společná cesta). Za úkol skryté církve považoval péči o osoby vytlačené dosavadním církevním postojem na okraj (lidé po rozvodu, kněží, kteří odešli ze svého úřadu), výchově k ekumenismu atd.

Biskup Konzal byl publikačně činný v nakladatelství Síť, Teologických textech, Getsemanech i dalších křesťanských periodikách. Je autorem několika knižních titulů o církvi v 21. století, křesťanské dospělosti apod. V roce 1998 mu vyšla výše uvedená kniha rozhovorů s Bobem Fliedrem.

V roce 2005 Jan Konzal navštívil také Gorazdovy dny ve Slavkově, které byly věnovány právě hodnocení role a významu skryté církve na vývoj spirituality u nás. Všichni jej vnímali jako živého, příjemného a neformálního člověka, který ale ví co chce a stojí si za tím.

A tak si jej pamatujeme stále.

Pohřební liturgie bude slavena v neděli 28. listopadu v 16 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích. Na přání zesnulého bude liturgii předsedat jáhen, nepůjde o eucharistickou liturgii.

 

Věčnaja pamjať!

 

Související články: Parte Jana Konzala

 

Jan Konzal na Gorazdových dnech 2005

Foto: Luboš Imramovský

 

 

 

 

Copyright © Listar.cz 2021

Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz

 

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci