Róberta Bezáka poslouchal v Praze plný kostel "U Jezulátka"

18. 12. 2016  (krb)


 

Praha - V Praze přednášel v úterý 13. prosince odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák. V kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně (lidově U Jezulátka) vystoupil v rámci cyklu „Člověk v dialogu“ s tématem „Stvoření člověka“. Nejen obsah promluvy, ale především osobnost přednášejícího přilákala věřící nejen z Prahy, ale z celé republiky i Slovenska. Kostel byl zaplněn už při bohoslužbách, při níž arcibiskup Bezák koncelebroval.

 

Foto: Eugen Kukla

 

V první části večera reflektoval situaci současného světa na pozadí hříchu a naděje na spásu. Jestliže každý považuje sám sebe za boha a odmítá autoritu, ztrácí zároveň i mezilidské vztahy, neboť vědomí vlastní soběstačnosti nedovoluje se druhému otevřít a žít ve vztahu. Adam a Eva nejsou historické postavy, ale my sami jsme Adamové a Evy nacházející se, slovy některých současných teologů, na pomezí 6. a 7. dne stvoření. Onen vytoužený odpočinek budeme zakoušet spolu s Hospodinem, zatím jsme však ve fázi tvorby, která je stále otevřená, stále v procesu, a tedy mnohdy bolestivá.

Diskuse poté probíhala ve velmi živém tempu, na Bezákovy odpovědi reagovali posluchači potleskem, přikyvovali nebo problémy komentovali v úzkém kruhu vedle sedících. Všechny otázky více či méně kroužily kolem jeho podivného konce na trnavském arcibiskupství. Podle zúčastněných Róbert Bezák odpovídal velmi otevřeně, zároveň však bez sebemenší zahořklosti. Hovořil o niternosti vztahu k Bohu, který se tříbí právě v noci a nedoufá tolik v chrámy a instituce. Ty jsou podle Bezáka bezesporu podstatné, ale ve chvíli, kdy neplní ani zákony civilního práva, v ně nelze skládat důvěru.

Zaplněný kostel ocenil Bezáka dlouhým potleskem, stejně tak intenzivní aplaus sklidil kardinál Vlk poté, co mu Róbert Bezák vyjádřil opakovaný dík za jeho iniciativu při zprostředkování papežské audience (o iniciativě kardinála Vlka více v recenzním článku ke knize Dvanásť statočných, pozn. red. Christnet). Mezi posluchači bylo možné zahlédnout i biskupa Václava Malého nebo ministra kultury Daniela Hermana.

Na závěr Petr Glogar, převor komunity karmelitánů pečujících o kostel U Jezulátka, která zároveň arcibiskupa Bezáka pozvala, vyjádřil naději, že tento večer povede k dalšímu vyjasnění všeho nevyřčeného, odhalení skrytého a pojmenování pravdivého a lživého a k novému napřímení se.

 


Související články:

Papež František přijal arcibiskupa Roberta Bezáka

Biskup Malý připomněl osud arcibiskupa Bezáka: Proč nejsou využity jeho hřivny?

 

(Převzato z www.christnet.cz
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci