Zemřel o. Thaddée Barnas OSB

12. 4. 2021  Petr Blížkovský


 

Dne 22. března 2021 večer zemřel přítel a podporovatel SGAD-ŽD, otec Thaddée Barnas OSB.

Narodil se v roce 1944 v Chicagu (USA) v rodině polských přistěhovalců. V roce 1965 vstoupil do beneditinskeho kláštera v Chevetogne (Belgie) jako mnich východního obřadu. V roce 1976 byl vysvěcen na diákona. Byl pohřben dne 26. března 2021 na klášterním hřbitově v Chevetogne.

Byl jedním z hlavních světových odborníků na oblast ekumenismu a aktivně se podílel na dialogu mezi církvemi. Působil jako šéfredaktor ekumenického akademického časopisu Irenikon (Belgie). Byl také častým a oblíbeným řečníkem na ekumenických konferencích.

V devadesátých letech se dvakrát zúčastnil Gorazdových dnů na Hoře sv Klimenta. Byl velkým ctitelem sv. Cyrila, Metoděje, Gorazda a jejich žáků.

Osobně jsme jej s Majkou potkávali pravidelně na liturgiích v klášteře v Chevetogne. Vždy, když nás uviděl, přešel do češtiny a zařadil několik přímluv v našem jazyce.

SGAD-ŽD tak získává nového přímluvce u Pána.

 

Mémoire éternelle! Вечная память! Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

 

 

 

 

Redakčně upraveno
Foto převzato z www.monasteredechevetogne.com
Copyright © Listar.cz 2021

Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz

 

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci