Liturgie 30. října

22. 10. 2022  (mh)


 

V neděli 30. října 2022 ve 14:30 hodin se ve Slavkově u Brna v chrámu sv. Jana Křtitele na Špitálské ulici uskuteční slavnostní liturgie východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce. V rámci liturgie proběhne též obřad žehnání ikon.

Hlavním celebrantem bude P. Philippe Melchior z Bruselu. Dalšími celebranty budou P. Milan Vavro, slavkovský děkan, P. Ján Bílý a P. Oldřich Chocholáč. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor – Proglas pod vedením Miroslava Hrodka a Freddyho Dethiera.

Po liturgii bude následovat setkání na slavkovské faře, kde hosté promluví o bruselském Společenství 12 apoštolů, které se podobně jako SGAD-ŽD inspiruje liturgií a tradicí křesťanského Východu.

Plakát naleznete v příloze.

Všechny zájemce srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů – Živé dědictví.

 

 

 

Copyright © Listar.cz 2022
Publikování nebo šíření tohoto článku, jeho části nebo přílohy
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci