Biskupům jde o autonomii v terénu. Nepovede to k sektářství? – namítá laická auditorka

19. 10. 2015  (job)


 

Vatikán. Nikdo ze synodálních otců nechce měnit učení církve, přesto stále více narůstá dojem, že mnoho podstatných otázek se má řešit na lokální úrovni. Upozorňuje na to arcibiskup Mark Coleridge z Austrálie. Podle jeho mínění je příliš obtížné mluvit o rodině a manželství na univerzální rovině. Především proto, že dnes prý nic takového jako rodina neexistuje. Existují pouze rodiny a mnoho různých vzorců rodinného života – tvrdí arcibiskup Coleridge.

„Na lokální úrovni by se měly řešit otázky pastorační strategie, zejména ve vztahu k těm, kdo prožívají nesnáze. Je zapotřebí větší kreativity v terénu. Někteří tvrdí, že pokud například neotevřeme dveře rozvedeným, kteří žijí v novém svazku, bude celá synoda zbytečná. Myslím, že tomu tak není. Synoda by měla spíš otevřít dveře kreativitě vůči konkrétním situacím. Učí nás tomu sám papež. Ukazuje, že v pastoraci máme široké manévrovací pole. Nestojíme před alternativou: staré řešení nebo nic. Musíme myslet novým způsobem. Vždycky jsme slýchali, například, že máme veřejně hlásat pravdu a privátně přistupovat k lidem s milosrdenstvím. S tím je dnes konec. Potřebujeme veřejná gesta milosrdenství. Právě to dělá papež František. Když se ho například ptali na homosexuály, odpověděl: kým jsem já, abych je soudil. To bylo velice veřejné gesto“ – řekl Vatikánskému rozhlasu australský arcibiskup.

Stejné téma zaznělo na brífingu s novináři. Německý benediktinský opat Jeremias Schröder zdůraznil, že často slyšel, jak synodální otcové usilovali o větší pravomoci pro místní episkopáty v řešení problémů spojených s manželstvím a rodinou. Poznamenal, že nejméně dvacet biskupů prosazovalo takovéto řešení, zatímco pouze dva nebo tři nesouhlasili s poukazem na to, že by jednota církve měla být zachována i v této oblasti.

„Mám za to, že například v otázce rozvedených, žijících v novém svazku, bychom se měli přiklonit k lokálnímu pastoračnímu řešení. Katolické veřejné mínění v Německu je v tomto bodě velmi citlivé. Stejně tak vnímání homosexuality a sociální přitakání homosexualitě se velmi liší v závislosti na kultuře. I proto se mi zdá zřejmé, že i na tomto poli by se mělo dovolit jednotlivým episkopátům, aby zformulovaly svá vlastní pastorační řešení, která by odpovídala tomu, co lze hlásat, učit a prožívat v určitém kontextu,“ řekl benediktinský opat Schroeder.

Na důsledky a nebezpečí plynoucí z těchto postojů poukázala laická auditorka z Rwandy. Jsou tady určité pevné prvky učení církve, které je třeba zachovat – uvedla na setkání s novináři Thérèse Nyrabukeye. Pastorační řešení mohou být různá, musejí ovšem jasně korespondovat s učením církve. Jinak bude možné dělat si cokoliv a uvnitř katolické církve začnou vznikat sekty. Je to nesmírně delikátní záležitost. Synodální otcové to musejí dobře zvážit a promyslet důsledky takového řešení pro samotnou povahu církve – dodala rwandská auditorka.

 

(Převzato z www.radiovaticana.cz 
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci