Němci nebudou měnit znění Modlitby Páně

7. 1. 2018  (job)


 

Berlín. Němečtí biskupové nesouhlasí se změnou modlitby Otče náš. Jak uvádějí, současný překlad prosby „neuveď nás v pokušení“ je řeckému originálu nejbližší. Změny v překladu Modlitby Páně nezamýšlí ani reformovaná evangelická církev v Německu. Od první adventní neděle oproti tomu zavedla novou verzi Otčenáše francouzská církev („Nedovol, abychom vstoupili v pokušení“). Rovněž papež František minulý týden podpořil tuto změnu v jedné z meditací nad Modlitbou Páně pro televizi italských biskupů TV 2000.

Německý biskup Rudolf Voderholzer (foto) uvedl, že tato část modlitby si jistě žádá vysvětlení, ale Ježíšova slova se nesmějí měnit. Řezenský biskup se odvolal na knihu Ježíš Nazaretský, ve které Benedikt XVI. přesně vykládá, jak chápat tato slova Modlitby Páně: Bůh může dopustit situaci pokušení, ale zdrojem pokušení je ďábel.

Rovněž mohučský biskup Peter Kohlgraf napsal, že teologové se již pokusili o překlad originální řecké verze modlitby Otče náš do aramejštiny, ale výsledky nebyly uspokojivé. Řečtina proto zůstává závazným originálním textem. Podle jeho mínění je moment pokušení výrazem situace existenciální zkoušky, v níž se člověk může ocitnout. Bible je plná podobných situací a Bůh je může dopouštět, jak to zakusil sám Ježíš na kříži. Podle biskupa Kohlgrafa proto „není moudré vymývat z Božího obrazu všechno, čemu nerozumím.“

Stejně tak německá evangelická církev ohlásila, že nemá v úmyslu měnit závazný překlad modlitby Otče náš v Lutherově Bibli, který se shoduje s katolickou verzí. Někdejší předsedkyně Rady evangelických církví v Německu Margot Kässmannová poukázala rovněž na jednotící aspekt Modlitby Páně: „Modlí se jí od věků naše matky a naši otcové (...) kéž tedy modlitba společná celému křesťanstvu vydá své plody,“ uvedla na stránkách deníku Bild evangelická teoložka.

 

(Převzato z www.radiovaticana.cz
Foto převzato z pl.wikipedia.org)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci