Zemřel biskup skryté církve a papežský kaplan Jiří Krpálek

12. 8. 2017  (vlu)


 

Brno - V neděli 6. sprna ve věku 85 let zemřel Mons. Jiří Krpálek, římskokatolický kněz, biskup skryté církve a papežský kaplan. Na svém webu o tom informuje brněnské biskupství. Krpálkův pohřeb se uskuteční v sobotu 12. srpna od 10 hodin v kostele sv. Maří Magdalény v Kuřimi a po smutečních obřadech bude uložen do rodinného hrobu v Brně-Řečkovicích.

Jiří Krpálek se narodil 6. září 1931 v Brně. Teologii studoval tajně při zaměstnání a 29. září 1967 tajně přijal v německém Görlitz (Zhořelci) kněžské svěcení z rukou míšeňského biskupa Mons. Gerharda Schaffrana. Poté působil v tajné církvi jako blízký spolupracovník Felixe M. Davídka, který ho 2. března 1973 vysvětil na biskupa. S jeho souhlasem pak uděloval svěcení některým kandidátům kněžství a na základě Davídkova pověření se pokoušel obnovit na Moravě Řád maltézských rytířů, jehož převorem Krpálka jmenoval Vladimír Pícha 16. února 1973.

V roce 1992 byl ustanoven kooperátorem v Brně-Králově Poli a administrátorem excurrendo v Lipůvce, zároveň byl pověřen duchovní službou v nemocnicích. O rok později se stal farářem v Kuřimi, kde působil osmnáct let, současně spravoval i farnost Čebín a opět Lipůvku. V letech 1998–2015 vykonával duchovní službu ve věznicích. V letech 2013–2015 byl duchovním správcem sester dominikánek ve Střelicích u Brna. Dne 6. prosince 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.

„Jako katolický kněz děkuji svým bývalým farníkům z Čebína, Lipůvky a zvláště z Kuřimi za jejich obětavost a starost při mé práci o šíření Božího království. A dále děkuji sestrám dominikánkám ze Střelic za jejich obětavost, lásku a péči. Rodičům děkuji za dar víry, sourozencům za jejich lásku a synovci a neteřím vyprošuji největší Boží dar, víru a život v ní. Prosím za odpuštění všechny, jimž jsem snad někdy ublížil. Na shledanou v nebi…,“ napsal Krpálek ve své poslední vůli.

 

(Převzato z www.christnet.eu
Foto převzato z velkeporici.xf.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci