Dohoda o konání pravoslavného koncilu

7. 3. 2016  (gts)


 

 

Ženeva (KAP/KNA) Dlouho připravovaný koncil pravoslavných církví se má konat 16. až 27. června na Krétě. Dohodly se na tom hlavy 14 pravoslavných církví na týdenním setkání (synaxis) v Chambesy u Ženevy. „Svatá a velká synoda pravoslaví“ by se podle dohody měla sejít v Pravoslavné akademii Kolymbari. Slavnostní bohoslužba o pravoslavné letniční neděli 19. června se bude konat v katedrále Hagios Minas v hlavním městě ostrova Herakleionu. Koncil se bude zabývat jen částí navrhovaných témat, a sice těmi, kde se již dosáhlo jednoty. K nim patří i pravoslavný postoj k ekumenismu. Ostatní předlohy, většinou eklesiologické, byly odloženy na druhé, časově ještě neurčené, zasedání koncilu.

Závěrečné prohlášení švýcarského setkání bylo uveřejněno se zpožděním, protože gruzínský patriarcha Elia II. se zdráhal podepsat předlohu na téma překážky manželství. Odcestoval tedy ze Švýcarska předčasně a totéž udělali ruský patriarcha Kirill a jeruzalémský Theophilos III. Tím hrozilo, že synaxis a tedy celý koncil na poslední chvíli zkrachuje. Bylo totiž již dříve dohodnuto, že se pro konání koncilu musí dosáhnout shody všech 14 církví. Ekumenický patriarcha konstantinopolský Bartholomaios I. a ostatní shromáždění hodnostáři proto usilovně hledali, jak se dostat z „gruzínské slepé uličky“. Dohodli se na tom, že souhlas 13 proti jednomu znamená určitě „dohodu“, i když ne doslova jednomyslnost. Kromě toho se podle nich sám Elia II. předčasným odjezdem vzdal možností hledat jiné řešení.

Ženevští pozorovatelé spatřují v tomto východisku z nouze předznamenání toho, jak bude rozhodovat samotný koncil. Ten by nyní již neměl zkrachovat na obstrukcích nepatrného počtu církví.

Ve sporné předloze jde o gruzínskou opozici proti připuštění smíšených manželství s jinými křesťany a o dovolení kněžím, aby se po smrti manželky znovu oženili. Podle dosavadních pravidel musejí vdovci z řad pravoslavných kněží zůstat svobodní, a tedy se stát mnichy.

Nepravoslavní pozorovatelé mají podle dohody synaxe sice být k „velké synodě“ přizváni, ale budou se smět účastnit jen jejího slavnostního zahájení a ukončení.

Společenství pravoslavných církví tvoří Konstantinopolský ekumenický patriarchát, další tři starověké patriarcháty (Alexandrie, Antiochie a Jeruzalém) a deset později vytvořených autokefálních pravoslavných církví (ruská, gruzínská, srbská, rumunská, bulharská, kyperská, řecká, polská, albánská a česko-slovenská). Společně reprezentují kolem čtvrt miliardy věřících.

 

 

 

(Převzato z www.getsemany.cz
Foto převzato z www.spc.rs
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci