K čemu

Přemysl Paseka

 

K čemu je pramen, když nikdo nechce pít,
k čemu je život, když někdo nechce žít,
k čemu je vzkříšení, když nikdo nehledá,
a tvrdí, že není, prach na vše jen dosedá.

K čemu by byl Velký Pátek,
by nebylo by Velké Soboty,
k čemu cesta slepých křižovatek,
k čemu slovo bez lásky a dobroty.

K čemu být nadějí pro tento svět,
kde každý zoufá si pln zmaru a běd?
Však navzdory pochybám, slzám i strachu
chci hledět na Pána, on zbaví mě prachu.

Jak orel se rozletět, životu vstříc
a každému jedinou větu chci říct:
"Neboj se, s nadějí na cestu hleď,
Kristus vstal z mrtvých tady a teď."

 

 

 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci