Pouť ke hrobu svatého Cyrila

25. 2. 2018  (gra)


 

 

Mší svatou u hrobu sv. Cyrila oslavil olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úterý 13. února 2018 světcův svátek. K bohoslužbě v římské bazilice sv. Klimenta se v předvečer 1149. výročí věrozvěstova úmrtí sešli také zástupci dalších slovanských národů.

Italsky slavenou liturgii, k níž tentokrát sezvala česká kolej Nepomucenum, doprovodili její studenti českými zpěvy. Po mši svaté v bazilice se pak duchovní se svíčkami v rukou vydali průvodem do podzemí, ke hrobu sv. Cyrila.

 

Po bohoslužbě v římské bazilice sv. Klimenta se minulé úterý arcibiskup Jan Graubner modlil u hrobu sv. Cyrila.
Snímek Petr Gatnar

 

 

Vedle hlavního celebranta, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, se slavnosti zúčastnil také arcibiskup Cyril Vasiľ, slovenský řeckokatolík a jezuita působící jako sekretář Kongregace pro východní církve, dále běloruský řeckokatolický biskup Sergiusz Gajek a desítky kněží a věřících různých slovanských národů.

„Oslavovat věrozvěsty můžeme jenom tehdy, když sami chceme pokračovat v jejich díle,“ upozornil olomoucký arcibiskup a dodal, že situace je dnes podobná jako v době, kdy sv. Cyril a Metoděj přicházeli na Velkou Moravu: i tehdy zde stály kostely a působili misionáři, lidé jim ale nerozuměli. „Dnes je tu kostelů plno, ale připadá nám, jakoby misionáři mluvili na jiné vlnové délce. Proto potřebujeme novou evangelizaci,“ dodal arcibiskup Graubner.

Úkol evangelizovat má podle něj každý, kdo se cítí oslovený Božím slovem a jeho láskou a chce je předávat dál. „Bible dnes existuje v nespočtu překladů, ale je potřeba ji překládat také do skutků: nabízet svému okolí nejen teorii, ale především příležitost k setkání s živým Kristem ve společenství církve,“ vyzval.

V rámci své několikadenní pouti do Itálie se arcibiskup Graubner setkal s českými kněžími, kteří v Římě žijí a působí na různých kolejích a institutech, a v neděli vykonal soukromou pouť do prvního benediktinského kláštera v Subiaku.

(Převzato z www.ado.cz)
 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci