Ochranná síla pokladničky pro chudé

K otázce darování almužny

23. 9. 2015  Sv. Jan Zlatoústý


 

Do místnosti, kde se modlíš, umísti pokladničku pro chudé a kdykoliv se přicházíš modlit, nejdříve vlož almužnu a až potom nabídni své modlitby Bohu.

Tak jako by sis nepřál se modlit s neumytýma rukama, stejně tak se nemodli, aniž bys nejprve dal almužnu. Darování almužny není totiž o nic méně důležité, než to, že máš vedle své postele Bibli. Samozřejmě, že když si položíš Bibli na noční stolek a nic víc neděláš, tak ti to nepřinese žádný užitek; ale když do svého domova umístíš pokladničku pro chudé, obdržíš zbraň proti ďáblu, dáš křídla svým modlitbám a učiníš svůj příbytek svatým místem, kde „nabízíš pokrm králi“.

Polož tuto pokladničku blízko postele kde spíš, a tvé sny budou ochráněny od satanských fantazií. Jen tam nikdy nedávej to, co jsi získal nečestně. Není dovoleno, aby darování almužny pramenilo ze zatvrzelého a zlého srdce.

Jestli se ptáš, kde máš na tuto bohulibou činnost brát peníze, rád ti poradím.

Ti, kteří něco vyrábí – tkalci, kováři, kožešníci, prostě živnostníci, když prodají něco ze svých výrobků, nechť darují Bohu první výdělek dne, i kdyby to bylo sebenepatrnější množství, nechť ho věnují Bohu. Nežádám od vás žádné velké částky, ale nechť my, kteří vzhlížíme a směřujeme k nebi, darujeme aspoň tolik, co darovali duchovní nemluvňata Židé, kteří ještě byli plni všemožných vášní a zla.

Doporučuji, ale nenařizuji, není to zákon, ať každý daruje ne méně než desetinu příjmů. Tak ať činí i ti, kteří mají pozemky a příjmy. Ať se tímto pravidlem řídí všichni, kteří vydělávají čestně a poctivě. Od těch však, kteří berou úroky, od vojáků, kteří silou vydírají druhé, nebo zneužívají neštěstí jiných lidí, tak od těchto Bůh dary nepřijímá.

Jestliže si na toto pravidlo zvykneme, bude nám ho naše svědomí – v případě, že na něho zapomeneme – vždy připomínat a nebude pro nás vůbec těžké dosahovat neustále větší dokonalosti v této ctnosti. Když se naučíme vzdávat se peněz, vytrháme tak bezezbytku kořeny zla, které jsou v nás. Tak budeme žít zbytek našeho života svobodni od starostí o materiální věci a dojdeme spásy, za což se i modlím, abychom toho všichni dosáhli z milosti a lásky našeho Pána Ježíše Krista.

A touto cestou nechť se tedy každý domov stane kostelem, ve kterém jsou tyto svaté peníze schovávány.

Kde jsou peníze pro chudé, takové místo je pro démony nepřístupné.

Peníze shromážděné pro chudé ochraňují dům lépe, než kopí a štít, lépe než zbraně a síla, lépe než množství vojáků.

 

Zdroj: Sv. Jan Zlatoústý, Almužna – srdce ctnosti, Chrysostomikos Amvon, vol. IV, vyd. Synodia Spyridonos Ieromonachou, Nea Skiti, Svatá Hora, s. 178-179, 258.

 

 

(Převzato z http://www.orthodoxiachristiana.cz
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci