Věřící vzpomínali na sv. Cyrila

(Staré Hvězdlice) Jedním z míst, kde si křesťané v sobotu 14. února připomínali výročí úmrtí svatého Cyrila, byl i kostel ve Starých Hvězdlicích na Vyškovsku zasvěcený slovanským věrozvěstům. Děkan římskokatolické církve ve Slavkově u Brna Milan Vavro zde sloužil liturgii sv. Jana Zlatoústého, takzvanou moravskou mši. Jedním z nejstarších kostelů na Moravě zněla i píseň Hospodine, pomiluj ny, jejímž autorem je svatý Cyril.

 Soluňští bratři Cyril a Metoděj přišli na Moravu šířit křesťanství a slovanský jazyk při bohoslužbách v roce 863. Vzdělávali tady kněží a někteří z nich se pak s nimi vydali do Cařihradu. Na cestě je však zastihlo pozvání do Říma, kde v roce 869 sv. Cyril zemřel. Při svém pobytu na Moravě používal ještě jméno Konstantin, mnišské jméno Cyril přijal až krátce před smrtí. Svého bratra na smrtelném loži také prosil, aby se na Moravu vrátil a dokončil tady misijní práci. 

Kostelů zasvěcených svatému Cyrilovi a Metodějovi na Moravě příliš mnoho není, a proto se slavkovské děkanství rozhodlo sloužit moravskou mši ve Starých Hvězdlicích, přestože se v této malé osadě konají bohoslužby jen výjimečně. "Naše děkanství má 29 farností, jen tři kostely jsou však zasvěceny sv. Cyrilovi a sv. Metodějovi. Kromě Starých Hvězdlic je ještě v Rašovicích a v Rostěnicích,"řekl děkan Milan Vavro. (vha)

(Rovnost, 16. února 2004, str. 7)

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci