Liturgie k uctění památky sv. Cyrila


Svatý Cyril.                                   Mozaika u hrobu sv. Cyrila v chrámě sv. Klimenta, Řím

Dne 14. února 2005 si připomeneme 1136. výročí blažené smrti 
sv. Konstantina - Cyrila, Filozofa, prvního biskupa a učitele Moravanů. 
K uctění jeho památky bude v neděli 13. února 2005 v 9:30 hod. 
ve Slavkově u Brna v chrámu sv. Jana Křtitele (na Špitálce) slavena 

SVATÁ LITURGIE

 (Moravská mša).


Mše svatá bude sloužena v původním moravském obřadu a jazyce. 
Celebrantem bude o. Milan Vavro, děkan ze Slavkova. 
Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor-Proglas. 


Svatá liturgie bude obětována za duchovní probuzení 
a plnohodnotný život Moravského národa. 
Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví 
zve ke společnému slavení svaté liturgie 
a k uctění památky sv. Konstantina - Cyrila.

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci