Svatá liturgie 6.3.2005


 

V neděli dne 6. března 2005, tentokráte mimořádně v 17:00 hod., v chrámu sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna budeme opět slavit cyrilometodějskou Moravskou mšu. Svatou liturgii budeme slavit tradičně v staromoravském liturgickém jazyce.

Mši svatou bude tentokrát sloužit o. Ing. Adolf Pleskač z Jedovnic.

Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor - Proglas, za řízení Ing. Miroslava Hrodka z Těšan.

Všichni jsme srdečně zváni! Zvláště vítáme cyrilometodějské ctitele a pokračovatele.

(mgr)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci