Moravská mša ve Slavkově

(5. června 2005)


 

První červnovou neděli se díky úsilí Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví konala ve slavkovském chrámu sv. Jana Křtitele tradiční Moravská mša, kterou sloužil o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač z Jedovnic na Blanensku. Liturgické zpěvy přednesl Moravský cherubínský sbor-Prohlas za řízení Ing. Miroslava Hrodka.

 

Touto sv. liturgií jsme mj. uctili památku našeho spolubratra Jiřího Lukáše Kalvody, který se podílel na životě a činnosti SGAD-ŽD v osmdesátých a počátkem devadesátých let 20. století a zesnul blaženou smrtí v noci ze dne 3. na 4. června 1992 při rozjímání nad Písmem svatým ve svých 27 letech. Liturgické společenství uctilo rovněž památku živých i zesnulých členů a spolupracovníků SGAD-ŽD a celého cyrilometodějského díla. Mše svaté se zúčastnilo 37 lidí, z toho 10 dětí. Po mši svaté následovalo krátké agapé a účastníci bohoslužby, která byla poslední v předprázdninovém období i v liturgickém roce, který podle východního liturgického kalendáře končí v měsíci srpnu, si vyslechli aktuální informace o přípravách letošního ročníku Gorazdových dnů i předpokládaných úpravách liturgického prostoru našeho chrámu, jakož i o zamýšleném rozšíření zasvěcení chrámu sv. Gorazdovi a druhům a instalaci zvonkohry.

 

mgr

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci