Liturgie 4. 9. 2005

21. 9. 2005  (hm)


 

Dne 4. září byla ve Slavkově z iniciativy Společenství sv. Gorazda a druhů slavena pravidelná Moravská mša. Bohoslužbu ve staromoravském jazyce sloužil slavkovský děkan o. Milan Vavro. Liturgické zpěvy přednesl Moravský cherubínský sbor - Proglas. Bohoslužby se zúčastnilo asi 25 věřících.

Liturgie se tentokrát konala vyjímečně až ve 14 hodin odpoledne, protože o. Milan Vavro se dopoledne účastnil pouti mimo Slavkov. Snažili jsme se zajistit na dopoledne o. Adolfa Pleskače. Ten nám sdělil, že by velmi rád sloužil, ale že apoštolský exarcha o. Hučko (kterému je o. Pleskač podřízen) k tomu má vážné výhrady. Ty se týkají článku v Listáři, konkrétně použitého pojmu Moravská mša a dále toho, že o. Pleskač nebyl v tomto článku uveden jako řeckokatolický kněz. Další problémy dle o. Pleskače souvisejí s letošními Gorazdovými dny (přednášel na nich o. Krátký, který údajně nespravedlivě obviňuje právě o. exarchu z toho, že zapříčinil zrušení baziliánského řádu u nás, a účastnili se jich další lidé ze Skryté církve, kteří údajně vystupovali jako biskupové, přestože se zavázali takto nevystupovat).

O. Pleskač nám doporučil, abychom se sešli s o. exarchou a tyto věci s ním probrali. Pokud se tyto problémy vyjasní, o. Pleskač bude rád sloužit při některé další liturgii.

Věříme, že jde o nedorozumění a že se podaří tyto záležitosti s o. exarchou urovnat.

 

Pozn. red.: Uvítáme reakce čtenářů na tento článek

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci