34. setkání generálních sekretářů evropských biskupských konferencí (CCEE)

10. 7. 2006  Igor Kyselka


 

Ke každoročnímu pravidelnému setkání k aktuálním problémům současné Evropy se letos 25. - 27.6. sjeli generální sekretáři evropských biskupských konferencí do slovinské Lublaně. Po úvodní bohoslužbě v lublaňské barokní katedrále k 15. výročí slovinské samostatnosti se akce konala v nově rekonstruovaném Kulturním institutu, který byl ještě před 15 lety polorozbořenou kasárnou. Českou republiku na setkání zastupoval apoštolský exarcha pro katolíky byzantského obřadu Ladislav Hučko. Akce se účastnili reprezentanti 35 evropských zemí. Projednávaná témata byla vskutku bohatá.

Z hlediska vnějších vztahů zemí Evropské unie byla velmi diskutována otázka migrace, zejména z rozvojového světa. Zvláště z Afriky proniká do Evropy stále více uprchlíků a Evropané na to mnohdy reagují rasismem a nedůvěřivostí. Je třeba, aby z této možnosti setkání vzrostla nová kvalita. S tím souvisí i počet muslimů v Evropě, který stoupl z 12 milionů v roce 1991 na 35 milionů. Díky 11. září, irácké krizi, teroristickým útokům v Madridu a v Londýně a reakcím na Prorokovy karikatury získal vztah k islámu i politickou dimenzi. Je však třeba rozlišit mezi muslimy, kteří evropskou kulturu vnímají jako nepřátelskou, a těmi, kteří o sblížení usilují, a ty je nutno podpořit. V tomto ohledu se jeví jako velmi potřebné dále rozvíjet spolupráci s Konferencí afrických biskupů, nejen o problémech migrace a moderního otroctví, ale i jako možnost inspirace jinou kulturou, která v době stagnace křesťanství v Evropě rozvíjí odkaz Evangelia velmi živě. CCEE zdůrazňuje, že vždy bude hájit lidská práva, práva migrantů a uprchlíků, dialog mezi kulturami, život a rodinu.

Co se týče evropské integrace, po krizi způsobené odmítnutím Smlouvy o Evropské ústavě ve Francii a Nizozemí a skepsi v dalších zemích vznášejí církve myšlenku, zda by novým pojítkem národů v EU nemohly být právě jejich povětšinou křesťanské kořeny, vzhledem k šířící se nejistotě z budoucích sociálních a politických změn pramenící mj. z rozhodování na nadnárodní úrovni.

Dále byl diskutován vztah církve a státu, který je zvláště v nových členských zemích někdy problematický a nedořešený, rozšíření působení laiků, zejména v zemích, kde dramaticky klesá nejen počet aktivních katolíků, ale i kněžských povolání.

S obavou a znepokojením byla přijata zpráva o rozhodnutí Evropského parlamentu z 15. června ohledně financování 7. Rámcového výzkumného programu týkajícího se výzkumu na lidských embryích a lidských embryonálních kmenových buňkách.

Jako zvláštní problém byl nadnesen i vztah k médiím, kde bylo zvažováno, jak a jaký obraz církve se má médiím zprostředkovat, když v nich převažují jen skandální a ideologicky kritická stanoviska.

Z nejbližších akcí celoevropského významu byly jmenovány:
 
- Konference "Svědkové zmrtvýchvstalého Krista - naděje pro svět" - Itálie, říjen 2006
- Ekumenické shromáždění 4.-9. září 2007 v Sibiu - Rumunsko

Součástí setkání byla návštěva mariánského poutního místa Brezje a krásného jezera v Bledu.

Příští setkání generálních sekretářů biskupských konferencí se bude konat 14.-17. června na Slovensku.Čerpáno z tiskového servisu ČBK
a ze zápisu pořízeném Aldo Giordanem, generálním sekretářem CCEE

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci