Agenti s kolárky

Polský kněz žádá lustraci katolické církve i za cenu velkého kádrového " zemětřesení".

15. 3. 2006  -der-


 

Podle odhadů historiků spolupracovalo za "lidové republiky" s polskými bezpečnostními službami kolem devíti tisíc osob spojených s církví, přičemž zhruba patnáct procent duchovních v provinčních farnostech, diecézích i samém episkopátu od nich pobíralo plat. Kaplan odborového svazu hutníků Solidarita Tadeusz Zaleski požaduje lustraci kněží. Očištění církve je podle něho nezbytné, i kdyby to vyvolalo kádrové zemětřesení. Kněz Zaleski se domnívá, že je nejvyšší čas zveřejnit, kdo donášel na bývalého krakovského arcibiskupa Karola Wojtyłu i na jeho nástupce - kardinála Franciszka Macharského. Jak známo, jeden donašeč už byl odhalen: dominikán Konrád Hejmo, který mnoho let pracoval ve Vatikánu a za trest byl nedávno "deportován" do Polska. Církevní hodnostáři ve snaze "zneškodnit lustrační bombu" nastraženou Zaleským ustavili "komisi paměti a péče", což část tisku interpretuje jako snahu dohlížet na zveřejňování jmen agentů s kolárky. Soudí se proto, že jejich jména se podaří zatajit.

 

 

(Převzato z časopisu Týden ze dne 13. 3. 2006.
Foto P. Tadeusze Zaleskeho převzato z www.tvp.pl)

 


Související články: 

Polští biskupové se vyjádřili ke spolupracovníkům tajné policie v řadách církve

Polská odvaha

Vlk: Lustrace kněží nejsou zapotřebí

Komise pro vyšetřování spolupráce duchovních s tajnou policií

Církev v Maďarsku se chce vyrovnat s minulostí


DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci