Anketa

15. 2. 2006  hm


 

Vážení čtenáři, 

 

 chtěli bychom Vás požádat o spolupráci ve věci níže uvedené ankety. Uvítáme, pokud zkusíte oslovit náhodně vybrané lidi ve svém okolí (kolegy v zaměstnání, známé), nebo třeba i zcela cizí lidi a požádáte je o zodpovězení anketních otázek  Anketu je možné stáhnout ve formátu DOC zde (klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte možnost Uložit). 

 

Vyplněné anketní lístky pošlete prosím do konce února na adresu

Redakce Listáře
Jakubská 11
Brno 602 00

Děkujeme všem, kdo přispějí svým úsilím ke shromáždění reprezentativních údajů. 

 

S pozdravem

 

Redakce

Na tento člá


 

 

E U R O A N K E T A
Datum a místo konání ankety:
Věk (přibližně):
Žena - Muž*)
Bydliště*): do 5 000 obyvatel, do 10 000 obyvatel, do 100 000 obyvatel, nad 100 000 obyvatel
Národnost / Národnostní příslušnost (uveďte dle vlastního přesvědčení):
Stát / popř. země:
Současný status*) (žák, student, dělník, úředník, lékař, pedagog, vědec, podnikatel, manažer, jiný)
Ukončené vzdělání (základní, střední, vysokoškolské)*), popřípadě druh navštěvované školy (základní, gymnázium, odborná škola, vysoká škola)*)
_________________________________________________________________

 

Anketní teze a otázky:
Datum "14. únor" souvisí s životem významné osobnosti evropské kultury.
1. O jakou událost a osobnost se jedná? (Uveďte jméno osobnosti a charakter události.)


2. Uveďte jediné slovo, které - jako charakteristické - je dlouhodobě spojeno s touto osobností:


3. Se kterými historickými, popřípadě současnými místy, národy a zeměmi Evropy je tato osobnost spojována?


4. Ke které části Evropy má tato osobnost zvláště těsný vztah a čeho se týká její hlavní dílo?


5. Uveďte alespoň jednu významnou evropskou osobnost, kterou tato osobnost zásadně inspirovala nebo ovlivnila, anebo skrze niž významně zasáhla do evropské, popřípadě světové formace:


_____________

Anketa je přísně anonymní; pracuje pouze s druhově obecnými údaji.
Děkujeme Vám za vaši ochotu zapojit se do této ankety.
Anketu provedl a vyhodnotil:
_____________
*) Odpovídající údaj zaškrtněte.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci