Anti-křesťanství v dnešním veřejném prostoru

29. 6. 2006  Joan-Andreu Rocha Scarpetta


 

Náboženská intolerance existuje nejen v diktátorských režimech, ale v jemnějších formách i ve svobodných demokratických zemích, říká Joan-Andreu Rocha Scarpetta, profesor religionistiky a ekumenismu na univerzitě Regina Apostolorum a Evropské univerzitě v Římě; na toto téma přednášel na konferenci, kterou ve dnech 12.-13. června pořádala v Alma-Atě v Kazachstánu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) na téma podpory tolerance.

Profesor Scarpetta poskytl interview agentuře Zenit.

 

Jaký byl hlavní úkol konference OBSE v Alma-Atě?

R: Úkolem konference bylo zhodnotit situaci a navrhnout nové cesty k lepšímu porozumění mezi různými kulturami, náboženstvími a etniky.

Podnětem k jejímu uspořádání byly nedávné události po uveřejnění karikatur proroka Mohameda a závažné urážky náboženského cítění, které vyvolaly.

V Turecku vyprovokovaly vraždu katolického kněze, v jiných částech světa útoky a hrozby zaměřené proti jiným křesťanům i případy násilí. Nešlo o ojedinělý jev, nýbrž o řetězovou reakci, do níž byly zataženi i příslušníci dalších náboženství.

Tyto tendence navodily vhodnou chvíli, abychom se soustředili na otázky náboženské identity a na její místo ve společnosti v kontextu svobody slova a osobitosti náboženství.

 

Z: Byla diskriminace křesťanů ústředním tématem konference?

R: OBSE bojuje proti diskriminaci a intoleranci, zejména v případech antisemitismu a islamofobie, a to pomocí rozsáhlých specifických programů.

 Ale pokud jde o diskriminaci křesťanů, máme před sebou ještě veliký kus cesty. Diskriminace náboženských menšin získává nyní v agendě organizace větší důležitost, avšak diskriminaci křesťanů se stále věnuje malá pozornost.

 

Jak se diskriminace a intolerance vůči křesťanům projevuje?

R: Diskriminace a intolerance vůči křesťanům je zřejmá nejen v těch zemích, které ještě nedokáží zaručit svobodu náboženství, ale i v celkové kulturní atmosféře v podobě výsměchu křesťanským symbolům, obřadům a institucím.

Nyní uváděný program nazvaný Popetown (Papežské město), který zesměšňuje specifické stránky křesťanské víry a ukazuje vedoucí představitele katolické církve jako zločince zapletené do různých druhů ničemností, je toho jasným příkladem.

Nedávno bylo zavřeno několik internetových stránek kvůli jejich protikřesťanskému jazyku.

Četná moderní výtvarná díla a divadelní představení se vysmívají křesťanským symbolům a obřadům. I politikové si dovolují veřejně žertovat o křesťanských symbolech.

Rostoucí počet urážek proti křesťanům v podobě humoru, umění nebo pokřivené svobody projevu ukazuje, že je nutné něco dělat.

 

Z: Jak si tuto situaci vysvětlujete?

R: V zemích, v nichž křesťanství přestavuje základní kulturní pozadí a kde bylo náboženství redukováno na soukromou záležitost, si zvykáme na subjektivní víru, v níž "být věřící" neznamená "příslušet" k určitému útvaru.

Tím vzniká zvláštní situace, v níž se výsměch symbolům patřícím k naší víře jeví jako něco normálního, co se nás netýká. Absence reakcí povzbuzuje šíření tohoto druhu urážek, a to je nakonec setba intolerance.

 

Z: Jak mohou křesťané bojovat proti takovému typu diskriminace své víry?

R: První věcí je uvědomit si skutečnost skryté diskriminace. Ale rovnováha mezi svobodou projevu a respektem vůči specifické náboženské vnímavosti je naléhavou výzvou.

Měli bychom se učit na takové situace reagovat, samozřejmě bez násilí, ale dávat svůj nesouhlas najevo médiím, jež je produkují, a občanským institucím, které to dovolují. To by pomalu vytvářelo novou citlivost vůči zneužívání křesťanských symbolů na veřejnosti.

Nestátní organizace by také mohly hrát významnou roli. Některé z nich aktivně působí proti diskriminaci různých etnických skupin a náboženství. Snad je načase, aby se začaly důrazně zabývat veřejnou diskriminací křesťanských symbolů, obřadů a institucí a ne pouze přímým pronásledováním křesťanů.

Takové úsilí by otevíralo cestu specifičtějším akcím, jako je vytvoření kodexu slušnosti v otázkách svobody vyjadřování a respektu vůči náboženstvím, jenž by mohl zabraňovat růstu diskriminací proti křesťanské víře a jejím symbolům.

 

(Převzato z http://res.claritatis.cz/
Z angličtiny přeložil Dr. Václav Frei
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci