BBC připustila protikřesťanskou zaujatost

24. 11. 2006  lsn


 

Na neveřejné schůzce vedoucích pracovníků v Londýně se tito pracovníci shodli na tom, že BBC je zaujato proti křesťanství a silně inklinuje k pro-muslimskému tónu ve zprávách. Mnoho starších zaměstnanců je frustrováno zaujatostí společnosti pro "politickou korektnost", jež oslabuje novinářskou integritu a objektivitu. Podjatost je přitom spíše kulturní než politická.

Představitelé BBC také připustili, že korporace je ovládána homosexuály. Nadproporčně jsou zastoupeny etnické menšiny a je aktivně prosazován multikulturalisms. Panuje větší opatrnost nad výroky o muslimech než o křesťanech. BBC nehovoří o pronásledování křesťanů ve světě. Exekutivci si také stěžují na protiamerickou zaujatost a silně protinárodní zpravodajství.

Během bouře, jež propukla po papežově řezenské přednášce, BBC povzbuzovala muslimy zaujatým zpravodajstvím.

"BBC není ani nestranná, ani neutrální" řekl Andrew Marr, politický komentátor BBC.

 

Zdroj: LifeSite News

 

(Převzato ze zpravodajství Res Claritatis ze dne 11. 11. 2006
Pro Listář vybral mh)

  

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci