Beatifikační proces P. Tomáše Týna bude zahájen

23. 2. 2006  job


 

Boloňa. Boloňský arcibiskup Carlo Caffarra zahájí v sobotu 25. února diecézní fázi beatifikačního procesu brněnského rodáka a dominikánského kněze Tomáše Týna, který nabídl život jako oběť za svobodu své vlasti. Stane se tak v boloňské bazilice sv. Dominika při chórové liturgii hodin.

Tomáš Týn se narodil 3.5.1950 jako první ze tří dětí. Po sovětské invazi r.1968 rodina Týnova emigrovala do tehdejšího západního Německa, kde také Tomáš vstoupil do dominikánského řádu, studoval v italské Boloni a tam také složil dne 7.10.1973 slavné řeholní sliby. Studia zakončil doktorátem teologie v Římě, kde byl v r. 1975 vysvěcen na kněze. Otec Tomáš nabídl soukromým slibem svůj život Bohu, jako smírnou oběť za svobodu pronásledované církve ve své vlasti.

Další léta pak strávil v Boloni jako kazatel, zpovědník, duchovní vůdce, ale také jako profesor teologie a filosofie na dominikánské fakultě, kde byl r. 1980 zvolen viceregentem. Jeho akademická činnost se vyznačovala jak velkou šíří zájmů (metafyzika, etika, teologie milosti a ospravedlnění, teologie M. Luthera), tak velkou znalostí a důrazem na učení sv. Tomáše Akvinského, kterého nejen dobře znal, ale dovedl i kriticky podat a obhájit. Jako apoštol se obracel na překvapivě široké publikum od skautů, přes dominikánské terciáře až po lidi zcela nevěřící nebo velmi vzdálené církvi. Velmi se také zasazoval za ochranu nenarozeného života, mariánskou úctu v duchu sv. Ludvíka Grignona z Montfortu a o latinskou liturgii sv. Pia V., kterou sloužil každý týden pro veřejnost.

V říjnu roku 1989 byl náhle zasažen prudkými bolestmi a lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor s metastázemi v břišní dutině. Zhoubné chorobě podlehl první den roku 1990 v nemocnici v Heidelbergu. Pohřben byl 5.1. na hřbitově v Neckargemündu.

Brzy po jeho smrti začali jeho hrob i dům, kde dožil, navštěvovat poutníci, zvláště z Itálie a z České republiky, kteří se k němu obracejí o pomoc v soukromých modlitbách. Četné žádosti věřících pak v roce 2003 přiměly provinciála České dominikánské provincie, že podal oficiální žádost o přešetření jeho života a ctností prostřednictvím generálního postulátora dominikánského řádu u římské Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

V sobotu 25.2. bude slavnostnímu zahájení kromě boloňského arcibiskupa, místních dominikánů a věřících také přítomen zástupce freiburgské diecéze, aktor celé kauzy a provinciál České dominikánské provincie ThDr. Benedikt Mohelník OP, generální postulátor ThDr. Vito Gomez OP a dva jmenovaní vicepostulátoři - ThDr. Giovanni Cavalcoli OP a PhLic. Efrém Jindráček OP. Brněnskou diecézi, ve které se Tomáš Týn narodil, zastoupí Mons. Jan Mráz, rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě, a vicerektor Mons. František Koutný.

 

(Převzato z Radia Vaticana ze dne 16. 2. 2006

Foto převzato z www.totustuus.net )

 

Související články: 

Diecézní fáze beatifikačního procesu Služebníka Božího Tomáše Týna zahájena

 


DISKUSE
Pokud chcete reagovat na tento článek, můžete tak učinit zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci