Biskupové Slovenska a Maďarska:
Odpouštíme a prosíme o odpuštění!

4. 7. 2006  jk, pz


 

V den svátku svatých Petra a Pavla se v maďarské Ostřihomi setkali členové Stálé rady Konference biskupů Slovenska a Maďarské biskupské konference. Během slavnostní mše svaté si vzájemně vyměnili dopisy, ve kterých zaznívala myšlenka vzájemného porozumění. Maďarská biskupská konference vyhlásila letošní rok Rokem modliteb za duchovní obnovu národa. V Maďarsku si připomínají 550 let od vítězství nad Turky u Bělehradu a zároveň 50 let od maďarské revoluce. V rámci duchovní obnovy národa se představitelé obou konferencí pravidelně setkávají na obou březích Dunaje.

Dopisy porozumění si předali předsedové biskupských konferencí Mons. František Tondra a J. E. kardinál Péter Erdö.

"Naše paměť si uchovává mnohé rány, které jsme si navzájem způsobili," uvedli ve svém prohlášení slovenští biskupové. "Víme, že všechna nedorozumění a zranění v minulosti se dají odstraňovat jedině pravdou a spravedlností, ale zejména láskou." V obou dopisech zaznívaly i myšlenky na křivdy z minulosti. "Se zvláštní bolestí vzpomínáme na ty případy, kdy Maďaři ublížili Slovákům nebo slovenským komunitám." "Odpouštíme a prosíme o odpuštění!" uvedli biskupové obou zemí.

Setkání zvláštním způsobem pozdravil i papež Benedikt XVI. Prostřednictvím dopisu Státního sekretáře Angela Sodana vyjádřil radost z toho, že oba národy hledají a nacházejí cestu společného porozumění.

 

(Převzato ze zpráv TK KBS ze dne 29. 6. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci