Církev: nejasno kolem agentů

12. 10. 2006  Marie Rút Křížková


 

Mnozí lidé, kteří nahlédli do svých svazků vedených na ně komunistickou Státní bezpečností, byli často zděšeni. Donášeli na ně agenti, kteří patřili mezi osoby blízké a vážené. Ještě větší šok zažívají věřící, když najdou svědectví o tom, že zájmu bezpečnosti napomáhali i duchovní v jejich okolí.

Zatímco se slovenští, polští a maďarští katoličtí biskupové odhodlali zprůhlednit působení kléru v éře ateistických totalitních režimů ve svých zemích, naši biskupové zřejmě zůstanou u zásady "mluviti stříbro, mlčeti zlato". Bohužel ani to už dnes neplatí. Na národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi letos promluvil v rámci mše svaté k církvi a národu biskup František Lobkowicz, který byl za totality několik let veden v registru svazků StB jako agent.

Mezi biskupy a kněžími, kteří dodnes působí v církvi, jsou lidé, kteří podlehli nelidským tlakům a jsou potenciálně dál vydíratelní. Spolu s nimi se všichni stáváme rukojmími skrytě působících struktur modifikované StB.

 

Otevřenost? Marná snaha

Sněmovní komise historiků sice vypracovala pracovní text s názvem Putování církve českými dějinami, který se měl projednávat na 2. plenárním sněmu katolické církve v ČR začátkem července 2005, z vůle většiny českých a moravských biskupů byl však smeten ze stolu, třebaže plénum hlasovalo pro.

Tato nevůle k řešení žhavých problémů vyvolala znechucení nejen v řadách katolických laiků, ale i mnohých duchovních. Protože nás povzbudily iniciativy biskupů v sousedních zemích, napsali jsme otevřený dopis kardinálu Miloslavu Vlkovi (celý text lze najít např. na serveru christnet.cz). V něm píšeme, že církev obstála v minulém století za nacistické okupace i komunistické totality. Byli tady ovšem i lidé, kteří mlčeli nebo se i dali zlomit k aktivní spolupráci s ateistickým totalitním režimem. Pokud o tom mlčíme, stává se z nás všech nevěrohodná šedá zóna.

Co s tím? Předně by měl každý vyjít na světlo s tím, co prožil, jakému nátlaku a násilí byl vystaven, ať už obstál, nebo podlehl. Jde o popis toho, jak fungoval totalitní režim. Chceme také, aby se ozval primas kardinál Miloslav Vlk a podnikl kroky ke zprůhlednění situace. Je třeba, aby představitelé církve odpověděli nějakým jednoznačným činem. Jedním z možných kroků by mohla být větší otevřenost církevních archivů a podpora historického bádání. To by církev nepoškodilo, ale dalo by jí to novou energii a vrátilo část důvěry veřejnosti.

 

O autorovi: MARIE RÚT KŘÍŽKOVÁ, literární historička


Související články: 

Biskupové Polska se vyslovili k případům kněží, kteří spolupracovali s komunistickou státní bezpečností 

Diskuse o zveřejnění složek Státní bezpečnosti v Rumunsku

Vlk: Lustrace kněží nejsou zapotřebí

Komise pro vyšetřování spolupráce polských duchovních s tajnou policií 

 

(Převzato z monitoringu médií TS ČBK ze dne 6. 10. 2006
Pro Listář vybral mh
Foto: Zdeněk Pazdera)

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci