Corpus Iuris Civilis

7. 2. 2006  Miroslav G. Richter


 

V době vlády císaře Justiniána (r. 527-565 po Kr.) byl z jeho rozhodnutí pořízen tzv. svod římského práva. Tento svod později získal označení "Corpus Iuris Civilis", a stal se základem středověké právní vědy. Byl výrazně ovlivněn právními normami církevního práva (canones). Toto umožňoval starobylý Zákon 12 tabulí, který petrifikoval tzv. "spolčovací svobodu", podle níž k vzniku a činnosti korporace stačilo, že se sešlo několik osob, ty vypracovaly stanovy, jež nesměly obsahovat nic nemravného, ani nedovoleného; úředního potvrzení nebylo u této formy činnosti třeba (jak vyplývá z uvedeného, jedná se o jakousi analogii k dnešnímu občanskoprávnímu institutu účelového sdružení osob, nikoliv občanského sdružení, které má v tomto starobylém římskoprávním institutu své kořeny a vzor). Uvedené korporace byly však nadány výraznými právy, mohly dokonce i dědit. Na východě Římské říše však Římané ostře sledovali vznik a vývoj těchto kolegií, neboť tyto se nezřídka stávaly zdrojem a ohnisky politického odporu.

 

(Úryvek z práce M. G. Richtera "Středoevropské křesťanství, Slované a cyrilometodějské mise")

Ilustrace: Císař Justinián (mozaika z chrámu San Vitale, Ravenna, Itálie)

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci