Corpus Iuris Civilis

7. 2. 2006  Miroslav G. Richter


 

V době vlády císaře Justiniána (r. 527-565 po Kr.) byl z jeho rozhodnutí pořízen tzv. svod římského práva. Tento svod později získal označení "Corpus Iuris Civilis", a stal se základem středověké právní vědy. Byl výrazně ovlivněn právními normami církevního práva (canones). Toto umožňoval starobylý Zákon 12 tabulí, který petrifikoval tzv. "spolčovací svobodu", podle níž k vzniku a činnosti korporace stačilo, že se sešlo několik osob, ty vypracovaly stanovy, jež nesměly obsahovat nic nemravného, ani nedovoleného; úředního potvrzení nebylo u této formy činnosti třeba (jak vyplývá z uvedeného, jedná se o jakousi analogii k dnešnímu občanskoprávnímu institutu účelového sdružení osob, nikoliv občanského sdružení, které má v tomto starobylém římskoprávním institutu své kořeny a vzor). Uvedené korporace byly však nadány výraznými právy, mohly dokonce i dědit. Na východě Římské říše však Římané ostře sledovali vznik a vývoj těchto kolegií, neboť tyto se nezřídka stávaly zdrojem a ohnisky politického odporu.

 

(Úryvek z práce M. G. Richtera "Středoevropské křesťanství, Slované a cyrilometodějské mise")

Ilustrace: Císař Justinián (mozaika z chrámu San Vitale, Ravenna, Itálie)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci