Cti otce své...

27. 3. 2006  P. Jan Peňáz


 

Je zajímavé, jak rychle se vrátil a znovu vžil svátek matek. Ačkoli se na něj po desetiletí muselo zapomínat, opět jej rádi slavíme a tu druhou neděli v květnu nezapomeneme dát maminkám malý dárek na znamení úcty a vděčnosti.

Úcta patří oběma rodičům, jak jasně říká Boží přikázání: Cti otce svého i matku svou. A neplatí to jen o otci v rodině. Svatý apoštol Pavel píše křesťanům v Korintě, že se stal jejich otcem v Kristu Ježíši, protože jim hlásal evangelium. Pak kázal také v nedaleké Soluni. A tam se o 750 let později narodil sv. Konstantin a Metoděj, kteří se pak hlásali evangelium u nás. Proto o nich platí totéž, co napsal apoštol Pavel Korinťanům. Proto mohl malíř Jano Köhler na jejich slavný obraz napsat: Tito jsou otcové naši. Tak to cítíme na Moravě, ale tak to cítí i všichni Češi a ostatní Slované. A čtvrt století už to platí i pro všechny křesťany v Evropě. Právě před 25 lety (31.12.2005) totiž první slovanský papež prohlásil oba bratry za spolupatrony Evropy.

Cti otce své... i svaté Cyrila a Metoděje. Jaký dárek jim můžeme dát na znamení úcty a vděčnosti? A kde jim ho máme předat? No přece na Velehradě, kde nám začali kázat spásu, kde jazykem rodným Boží chvály pěli a mateřskou řečí knihy svaté psali. Buďme hrdi, že u nás je místo, kde to začalo, a také se tam vypravme, není to zas tak daleko. Dokonce i pěšky se tam dá dojít za čtyři dny z opačného konce Moravy.

Společně tam chodíme předposlední srpnový týden. Když jsme začínali, došlo nás 244, loni při páté pouti nás už bylo 360. Už se potvrdilo, že tam pěšky může dojít celá rodina, tatínek s maminkou i se svými dětmi. Nejmladší poutnici bylo 8 let, i když je pravda, že vždycky po poledním odpočinku si děti chvilku zdřímly v doprovodném vozidle. Ostatní poutníci mezitím hodinu cupitali pěšky a nejmenší se pak zase přidali. Nebojte se a přidejte se i vy k letošní šesté pouti. Vycházíme v pondělí 21. srpna z Vítochova nebo Netína anebo Vranova nad Dyjí, v úterý 22. srpna z Olešnice na Moravě nebo Velkého Meziříčí anebo Znojma, ve středu 23. srpna z Boskovic nebo Tišnova anebo Miroslavi, ve čtvrtek 24. srpna z Ruprechtova nebo Křtin anebo Blučiny (k nim se připojí Slavkov u Brna), v pátek z Milonic anebo Věteřova a také přímo z Veselí nad Moravou či Ratíškovic. Vychází se také z Nového Jičína, z Olomouce a Uherského Brodu. Celkem se k Velehradu jde z osmi světových stran - všech hlavních i vedlejších.

Můžete se přidat kdekoliv během pouti anebo až poslední den, letos v sobotu 26. srpna, kdy vycházíme v 8 ráno z Buchlovic nebo Boršic, abychom v 11 hodin obnovili na velehradském nádvoří zasvěcení Panně Marii a v poledne v bazilice zakončili pouť nejsvětější obětí Ježíše Krista. Složit a kázat bude o. Pavel Havlát z Řádu nejmenších bratří na Vranově u Brna.

Během pouti budeme moci zároveň děkovat Bohu našemu Otci za dílo jeho rukou - krajinu jižní Moravy - a zároveň obdivovat dílo lidských rukou – všechny památky, kolem kterých půjdeme. Při pěší chůzi to všechno budeme moci v klidu přímo vychutnat.

 

(Převzato z webu http://www.dekanstvivm.horacko.com
Pro Listář vybral mgr)

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci