Další škole hrozí uzavření

14. 2. 2006  mm


 

Podle představ Saského ministerstva kultury a školství a Zemského úřadu v Kamjenci má být zavřena další lužickosrbská střední škola (v našem systému odpovídající druhému stupni základní školy). Na řadě je Škola Ćišinského v Pančicích-Kukowě! Ta je velice důležitá pro zachováni lužickosrbského jazyka a kultury v jižní části lužickosrbské centrální oblasti.

Plánované zavření školy je pro rodiče nepochopitelné, ministerstvo a okres totiž pracují s chybnými argumenty a čísly.

Skutečnost je taková:

1. Ve Škole Ćišinského je nejvíce žáků v porovnání s jinými lužickosrbskými školami.
2. Počet nových žáků, kteří by měli nastoupit v letech 2006-2011, je v obci Pančicy-Kukow daleko nejvyšší.
3. Škola zahájila v roce 1999 dvojjazyčnou výuku podle koncepce 2plus, která se ukázala jako velmi úspěšná. Pančická škola tak byla a je průkopníkem dvojjazyčného vzděláváni v Lužici.
4. Předpokládané zavření školy vyvolává nebezpečí, že žáci z okrajových oblastí (např. Zuricy, Kašecy, Krepjecy, Wotrow) přejdou do bližších německých škol, kde se lužická srbština nevyučuje.

 

 

Podpořit boj za zachování školy můžete zasláním protestního dopisu saskému ministru kultury a školství (Steffen Flath) a zemské radní okresu Kamjenc (Petra Kockert). Pro inspiraci přikládáme naformulovaný protest v německém jazyce.

Připojit se také můžete k otevřenému dopisu spisovatele Milana Hrabala.

Času na protest je málo, protože okresní zastupitelstvo chce věc projednat v polovině února a už 8. března rozhodnout s konečnou platností o školské síti. Čím dříve protesty přijdou, tím větší je naděje, že se podaří školu ubránit.

 

(Převzato z www.luzice.cz)  

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci