Dialog s církvemi a náboženskými společnostmi 
bude pokračovat

17. 10. 2006  (erc)


 

Ministerstvo kultury hodlá pokračovat v jednáních s jednotlivými církvemi a náboženskými společnostmi (CNS), která byla z jeho iniciativy zahájena počátkem letošního roku.

Zástupci Ministerstva kultury se dosud sešli s představiteli šestnácti registrovaných CNS, postupně budou následovat schůzky s dalšími deseti: Obec křesťanů, Českobratrská církev evangelická, Starokatolická církev v České republice, Novoapoštolská církev v České republice, Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny-Hnutí Hare Krišna, Pravoslavná církev v českých zemích, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, Církev československá husitská, Ústředí muslimských obcí, Církev adventistů sedmého dne.

(Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice neprojevila o tato jednání zájem, jednání s Římskokatolickou církví proběhlo ve dvou úrovních - Konference vyšších představených mužských řeholí a Česká biskupská konference.)

Hlavní témata, která byla v dosavadním dialogu diskutována:

- systém financování CNS, jeho zjednodušení a zefektivnění,

- nutnost doplnit finanční prostředky na zachování kulturního dědictví,

- novela církevního zákona č. 3/2002 Sb., kterou některé CNS považují za problematickou. V současné době se čeká na rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Ministerstvo kultury zastává názor, že církevní právnické osoby nemohou být zákonem omezeny jen na vyznávání a šíření náboženské víry, nýbrž musí být chápány v souladu s dvoutisíciletou historií církve také jako poskytovatelé charitativní, sociální, zdravotnické, školské a jiné podobné činnosti. Vznik církevních právnických osob je vázán na evidenci a nikoli na registraci.

- několikrát byla nastolena otázka smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem,

- problematika vrácení církevního majetku CNS, kterých se to týká, možné modely majetkového narovnání.

Zápisy z jednání jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva kultury.

 

Nové registrace

V současné době je na Ministerstvu kultury registrováno 26 církví a náboženských společností.

Návrh na registraci podala náboženská společnost Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Registrace byla zamítnuta Ukrajinské řeckokatolické církvi a Židovskému centru CHai. Arménská apoštolská pravoslavná církev vzala svůj návrh zpět.

 

(Převzato ze zpráv Ekumenické rady církví ze dne 3. 10. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci