Domforum Regensburg - Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk promluví o Evropě

17. 3. 2006  Kateřina RózsováBiskup Gerhard Ludwig přivítá 19.3.2006 v Regensburgu kardinála Miloslava Vlka na tzv. "Domforu". Poprvé se tato akce konala v září loňského roku.

Regensburg (D): Zahajovací přednášku při otevření "Domfora" pronesl v roce 2005 bývalý spolkový kancléř Helmut Kohl na téma: "Evropský řád hodnot a sjednocení Evropy".

Přednáškový cyklus vznikl z iniciativy biskupa Gerharda Ludwiga.

"Jako křesťané jsme všichni vyzváni, abychom nenechali společnost jí samé, ale aktivně ji spoluutvářeli", uvedl biskup Gerhard Ludwig.

"Naše křesťanství nekončí u hlavního portálu katedrály; je naším principem života, a je tak i motorem a principem vytváření naší společnosti".

"Kdo víru redukuje na soukromou záležitost, podceňuje její pravou sílu. Jako křesťané se nikdy nemůžeme uzavřít do společensky neutrálního prostoru, který nepřipouští již žádné vztahy ke společenskému a politickému dění. Nově se formující Evropa nesmí být přenechána jen čistě ekonomicky orientované politice, ale vyžaduje i duchovní a spirituální, filozofickou a intelektuální diskusi", říká biskup Gerhard Ludwig.

Církev se od doby svého trvání stala též nositelkou duchovní, kulturní a intelektuální identity Evropy. Tak i "Domforum Regensburg" by mělo ozřejmit, jakou odpovědnost přejímají křesťané pro stát a společnost. Avšak i obráceně musí být politikům jasné, že církev má právo na toto spoluutváření.

Kardinál Vlk na "Domforu" promluví na téma: "Evropa na prahu třetího tisíciletí".

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 17. 3. 2006
Pro Listář vybral mgr
Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci