Dominikáni v České republice mají nového provinciála

26. 1. 2006  -mgr-


 

Řád bratří kazatelů (lidově dominikáni) v České republice, který tvoří několik desítek členů, má nového představeného, tzv. provinciála. Je jím pětatřicetiletý kněz Benedikt Tomáš Mohelník, kterého zvolila provinční kapitula v moravské Olomouci. Nový provinciál byl v úterý 24. ledna t.r. potvrzen magistrem řádu Carlosem Aspirozem Costou.

V České republice jsou dominikáni organizováni v jediné, tzv. české, provincii, přičemž na Moravě jsou usazeni kromě Olomouce také v Uherském Brodě a ve Znojmě, v Čechách pak v Praze, Plzni a Jablonném v Podještědí. Nejznámějším dominikánem u nás je pravděpodobně královéhradecký biskup Dominik Duka, který je znám také svojí statečnou činností v křesťanském disentu.

Novému provinciálovi přejeme dostatek sil, inspirace, energie a pokory a potřebné otcovské rozvahy a píle v jeho budoucí činnosti a péče o spolubratry a v plnění úkolů, které dominikáni chtějí realizovat. A jeho spolubratrům, aby v něm nalézali vždy vnímavého a laskavého spolubratra a pastýře.

A k přání ještě připojujeme starobylé volání: Mnogaja ljeta! Ad multos annos!

 

Foto P. Benedikta Mohelníka převzato z www.op.cz 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci