Evropský parlament schválil možnost
 financování výzkumu 
na lidských embryonálních kmenových buňkách

20. 6. 2006  Martin Horálek Výzkum lidských embryonálních kmenových buněk může být podle dnešního rozhodnutí poslanců Evropského parlamentu financován v závislosti na obsahu vědeckého návrhu a na právním rámci daného členského státu.

 

Štrasburk (F)/EP: Schválením zpráv Jerzyho Buzeka (Evropská lidová strana – Evropští demokraté) k navrhovaným 7. rámcovým programům pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace resp. pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie dal dnes Evropský parlament zelenou výdajům v celkové výši 53,272 miliard eur.

Největší spory se vedly o výzkum využívající embryonální kmenové buňky. Parlament schválil následující formulaci: "Výzkumné činnosti zaměřené na lidské klonování, dědičné modifikace lidského genomu nebo produkci lidských embryí výhradně pro poskytování kmenových buněk by v rámci tohoto programu neměly být podporovány. Výzkum na využití lidských kmenových buněk by v rámci tohoto rámcového programu mohl být financován v závislosti na obsahu vědeckého návrhu a na právním rámci daného členského státu."

Poslanci zároveň zdůrazňují, že veškeré výzkumné činnosti uskutečňované v rámci 7. rámcového programu musejí být v souladu se základními etickými zásadami. V rámci programu nesmí být financována výzkumná činnost:
* za účelem klonování lidí k reprodukčním účelům;
* zaměřená na změnu genetického dědictví lidských bytostí, která by mohla učinit tyto změny dědičnými;
* zaměřená na vytvoření lidských embryí výlučně za účelem výzkumu nebo za účelem získání kmenových buněk, včetně transferu jader somatických buněk.

Výzkum embryonálních kmenových buněk může být nicméně financován v závislosti na obsahu vědeckého návrhu a na právním rámci daného členského státu. Všechny žádosti o financování však musí obsahovat údaje týkající se licencí a kontrolních opatření, která přijmou příslušné úřady členských států. U využívání lidských embryonálních kmenových buněk navíc musí orgány, organizace a výzkumní pracovníci podléhat přísnému režimu licencí a kontroly v souladu s právním rámcem daného členského státu.

Zamítnuty byly pozměňovací návrhy, které žádaly omezit financování výzkumu na linie embryonálních kmenových buněk vytvořené před 31. prosincem 2003 resp. úplný zákaz unijní podpory vědeckého výzkumu za použití embryí a embryonálních kmenových buněk.

Před tím, aby z prostředků EU mohl být financován výzkum na lidských kmenových embryonálních buňkách, před časem varovali také členové Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) - viz související článek.

 

(Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

  

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 15. 6. 2006
Pro Listář vybral mgr)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci