Francouzská biskupská konference 
  se vyslovila pro církevní smíření s lefebvristy

21. 11. 2006  (mig)


 

Lourdy. Francouzská biskupská konference na svém plenárním zasedání v Lourdech vyjádřila svou jednotu se Svatým otcem a touhu po církevním smíření s těmi věřícími, kteří se nevzdali předkoncilních liturgických forem. Francouzští biskupové naproti tomu od tradicionalistů žádají jednoznačného uznání církevního magisteria, protože v celé věci jde nejen o liturgické otázky, ale i o podstatné otázky víry. Francouzský episkopát pověřil svého předsedu kardinála Jean-Pierre Ricarda přednesením svého stanoviska Apoštolskému stolci. Ten ve své promluvě na závěr zasedání prohlásil, že přijetí lefebvristů se musí uskutečnit v pokoře a prostotě. Varoval před duchem konfrontace a také před nostalgií po atmosféře prvních let realizace pokoncilní obnovy a před odvoláváním se na koncil v případech, které s koncilem nemají nic společného. Francouzští biskupové jsou přesvědčeni o nutnosti pokračovat v pokoncilní obnově v tom, co je autentické, a také uchovávat vnímavost pro nová znamení času. Kard. Ricard podotkl, že v polemice s lefebvristy jde často i o rozdíly v chápání náboženské svobody, ekumenizmu a náboženského dialogu a vypověděl se také proti subjektivnímu chápání liturgie. Tyto otázky mají být regulovány. Církev, kde si každý buduje svou kapličku na základě vlastního zalíbení, citlivosti a liturgické či politické volby ještě není Kristova Církev. Dnes je třeba se postavit proti pokušení "náboženství na objednávku" - řekl předseda francouzské biskupské konference kard. Ricard - a zároveň zdůraznil, že francouzští biskupové jsou připraveni spolu se Svatým Otcem a pod jeho vedením bdít nad jednotou a společenstvím Církve.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 9. 11. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci