Gorazdův kříž

20. 10. 2006  (mgr)


 

Ve shora označené věci jsem dnešní den (18. října - pozn. mh) telefonicky jednal s panem D. Trubačem. Toto jednání navázalo na osobní schůzku v dané záležitosti, kterou z mého vybídnutí uskutečnili u jmenovaného cca před měsícem pánové Ing. Hrodek a Ing. Kyselka CSc. (Tito zjistili, že D. T. má zatím zpracované 4 sedes z celkového počtu 7, přičemž na všechny má zajištěn potřebný materiál - božanovský pískovec. V bronzové části projektu není zhotoveno zatím nic.)

Jak vyplynulo z výpovědi jmenovaného tvůrce, jeho osobní situace je v současnosti velmi komplikovaná, dále sdělil, že již dlouhodobě existují existují vážné nejasnosti v jeho vztahu s O. O. z Velehradu, u něhož byl uložen námi nakoupený bronz a cín ke zhotovení kovové části sochy. Pan D. T. žádá, abychom ve věci jednali osobně s p. O. O., neboť tento s ním již cca 8 let nekomunikuje. Bylo dohodnuto, že podle našich možností do cca 15. prosnce t. r. dojde k bilaterální schůzce, která je nezbytná pro další postup ve věci, zejména pro jednání s O. O. Tolik zatím informace o současné situaci pokud jde o realizaci našeho Gorazdova kříže.

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci