Grabarka - nejvýznamnější a největší pravoslavné poutní místo Polska

15. 9. 2006  (mgr)


 

Svátek "Preobraženie" (Proměnění Páně) uctilo na známém východopolském pravoslavném poutním místě Grabarce více než sto tisíc křesťanů. Svatou liturgii sloužil spolu se všemi orthodoxními biskupy Polska a se zástupci sesterských orthodoxních církví Ruska a Běloruska polský metropolita Sáva. Svatou homilii pronesl teolog Pawel Sterlingow, přičemž v ní vznesl apel na znovuobjevení lásky k bližnímu. Jak Sterlingow zdůraznil "V současné době sekularizace upadají v zapomnění důležité pojmy, jakými jsou "sestra, bratr, bližní, láska, úcta." Kazatel uvedl, že "mnohé, co bylo dříve běžné, je dnes vytlačováno na okraj".

Grabarská poutní tradice sahá do roku 1710 po Kr. a je spojena s vizionářským příběhem a příslibem milostné záchrany poutníkům před zuřící morovou epidemií, které se dostane připutovavším na tuto horu.

Grabarku navštívil v roce 1998 i konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartholomeos I. Mniši z řecké Posvátné hory Athos darovali Grabarce v roce 2000 od narození Krista kopii přeslavné iverské ikony Matky Boží.

 

 

Svatá Hora Grabarka

 

(Podle časopisecké zprávy, zveřejněné
v časopise Getsemany č. 9/2006, zpracoval MGR
Foto převzato z www.grabarka.pl)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci