Irští kněží zneužívali stovky dětí

10. 3. 2006  (ap)


 

Dublin - Irsko zaskočily výsledky šetření představitelů katolické církve - podle dublinské arcidiecéze je 102 jejích kněží v podezření ze sexuálního či psychického zneužívání dětí.

Podle včera zveřejněné předběžné zprávy se případy zneužívání týkají od roku 1940 nejméně 350 dětí - a 102 podezřelých kněží představuje více než 3,5 procenta celkového počtu. I proto vyvolala zpráva v tradičně hluboce věřícím Irsku velké pozdvižení, je dosud nejkritičtější sondou do této často obtížně proniknutelné oblasti.

Kancelář arcibiskupa Diarmuida Martina uvedla, že výsledky šetření se rozhodla zveřejnit ještě před zformováním vládní komise, která se má zneužíváním dětí zabývat - vlna podobných skandálů se v ostrovní zemi zvedla v polovině devadesátých let.

Výsledky se opírají o dvouleté zkoumání osobních svazků více než 2800 kněží pracujících v uplynulých 66 letech v Dublinu a jeho okolí, a to jak členů řádů, tak farářů v jednotlivých kostelech.

 

Církev bojuje o důvěru

Osm dublinských duchovních již bylo soudy usvědčeno ze zneužívání, více než třicet dalších je v této době souzeno na základě žalob 105 obětí. Soudní poplatky jdou na obou stranách do milionů eur.
Zpráva předpokládá, že náklady ještě výrazně vzrostou, neboť ještě 40 případů nebylo uzavřeno a církevní vyšetřovatelé identifikovali nejméně 350 obětí zneužívání a "dalších 40 osob, v jejichž případě je zneužívání možné, ale které zatím není možné vystopovat". Arcibiskup Martin, který dlouho působil jako diplomat ve Vatikánu, prohlásil, že kvůli financování soudních sporů a odškodňování obětí bude patrně nutné prodat část církevních majetků. Dodal, že je to oběť nezbytná pro co nejrozsáhlejší napravení křivd minulosti. "Je pro mě děsivé vidět, že v některých z těchto případů bylo zneužito tolik dětí," prohlásil. "Na druhou stranu též vím, že naprostá většina kněží nikoho nezneužívá, dělá skvělou práci a je nyní nesmírně pobouřena tím, co se stalo," dodal.

Irská veřejnost je nicméně podle průzkumů mínění přesvědčena, že katolická církev nedělá pro vyšetření skandálů dost. Tři čtvrtiny dotázaných podle jednoho z nich jsou přesvědčeny, že je třeba v boji se zneužíváním postupovat mnohem radikálněji. Studie před několika lety došla k závěru, že tři procenta usvědčených pachatelů sexuálních deliktů v Irsku patří k církvi. I proto důvěra k církvi klesla. Autoři tohoto výzkumu též hovořili s některými oběťmi - část z nich uvedla, že o svých traumatech nehovořila až do dospělosti, někteří z nich dokonce přemýšleli o sebevraždě.

 

(Převzato z Mladé fronty Dnes ze dne 9. 3. 2006
Pro Listář vybral mgr

Foto arcibiskupa Martina převzato z www.vincentians.ie)

 


DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci