Kalendárium - Teolog Josef Zvěřina

5. 5. 2006  Leo Švančara


 

Český teolog a legendární postava českého protikomunistického odporu. Rodák ze Stříteže u Třebíče Josef Zvěřina. V roce 1938 vystudoval v Římě teologii, ovšem ihned po návratu do vlasti byl zatčen gestapem. Po skončení války se stal asistentem Teologické fakulty University Karlovy a v období plíživého nástupu komunistické totality do roku 1948 organizoval katolickou inteligenci.

Po únoru musel Josef Zvěřina z fakulty odejít a vzápětí byl zatčen a odsouzen k 22 letům vězení. Do roku 1965 prošel řadou věznic a táborů a až během Pražského jara se mohl vrátit na teologickou fakultu jako docent. V roce 1970 však musel opět fakultu opustit a navíc mu komunisté odňali i takzvaný státní souhlas k výkonu kněžského povolání. Josef Zvěřina, který se mezitím stal signatářem Charty 77, počal opět organizovat neoficiální církevní činnost. Vydával samizdatové informace o církvi a navzdory zákazům režimu řídil své proslulé utajené teologické semináře. A právě dnes by se tento skvělý český teolog dožil 93 let. Josef Zvěřina se totiž narodil ve Stříteži u Třebíče 3. května roku 1913. 

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 3. 5. 2006
Pro Listář vybral mgr

Foto převzato z www.volny.cz/divadlo. miriam)

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci