Kardinál Bertone vidí nutnost reformy římské kurie

4. 9. 2006  Kateřina RózsováNově jmenovaný státní sekretář Apoštolského stolce kardinál Tarcisio Bertone poskytl rozhovor italskému deníku Giornale. Hovořil o nutnosti reformy římské kurie a úkolech státního sekretáře. Kardinál Bertone se úřadu ujme 15. 9. 2006.

 

Vatikán: Kardinál Tarcisio Bertone v rozhovoru pro italský deník Giornale hovořil mimo jiné o nutnosti reformy římské kurie. Budoucí státní sekretář řekl, že je přirozené se nyní, 20 let po změnách uskutečněných Janem Pavlem II., pokusit o zhodnocení organizace jednotlivých vatikánských úřadů, jejich funkčnosti a zastavit se také u smysluplnosti zachování všech stávajících kuriálních struktur.

Kardinál Bertone si všímá hlavních úkolů, které jej čekají v perspektivě duchovního poslání Církve. "Státní sekretář je osobou věrnou papeži a musí být mluvčím jeho poselství a pomáhat mu v plnění jeho úkolů. Je také spolupracovníkem spojujícím a koordinujícím jednotlivé úřady a udržuje také kontakty se všemi představiteli Apoštolského stolce po celém světě. Lze říci, že je člověkem vztahů, prostředníkem papežovy vůle," řekl kardinál Bertone.

Připomněl také, že Apoštolský stolec působí ve světě na základě poslání, které svěřil Církvi Kristus, a že touží přičinit se o pokoj a spravedlnost v každém koutě světa, což se týká hlavně Svaté země.

V souvislosti se jmenováním janovského arcibiskupa kardinála Tarcisia Bertoneho novým státním sekretářem Svatého stolce byl 29.8.2006 jmenován jeho nástupce v úřadu Mons. Angelo Bagnasco.

Mons. Angelo Bagnasco je knězem janovské diecéze a v Italské biskupské konferenci pracuje v komisi pro sdělovací prostředky. Doposud zastával úřad hlavního ordináře vojenských kaplanů italské armády. Jeho jmenování bude oznámeno 29.8.2006 na slavnosti Panny Marie Ochránkyně, patronky města Janova.

Zdroj: RV

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 30. 8. 2006
 (Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000
Pro Listář vybral mh
Foto převzato z www.wikipedia.org)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci