Kardinál Schönborn navrhuje novou debatu o evoluci

1. 9. 2006  (Zenit)


 

Na setkání organizace "Přátelství mezi národy", organizovaném hnutím Communione e liberazione, navrhl kardinál Schönborn, aby se zahájila nová, neideologická debata o evoluci a znovu se vyjasnila pozice Církve v této věci. Na tiskové konferenci kardinál vysvětlil, že Církev nedrží pozici "kreacionistických" teorií o původu života a člověka, jež vyvozují přímé vědecké důsledky z biblických textů. Dodal, že nejde o "konflikt mezi vědou a náboženstvím", ale spíše o "debatu mezi materialistickou interpretací vědeckých výsledků a jejich interpretací metafyzicko-filosofickou".

Kardinál Schönborn vyvolal v roce 2005 diskusi svým článkem v New York Times, kde požadoval rozlišení mezi "evoluční teorií" a "evolucionismem" jakožto ideologií. Jako příklad uvedl Marxe a Engelse, kteří viděli v Darwinově díle "O původu druhů" vědecký základ své materialistické teorie. Varoval před uplatňováním evolucionistické ideologie např. v ekonomice (neo-liberalismus) nebo v bioetických otázkách, kde je riziko vzniku nových eugenických teorií.

Na tiskové konferenci se novináři ptali, co mínil Jan Pavel II. svým výrokem z roku 1996 o tom, že evoluce je "víc než pouhá teorie". Podle kardinála se tím mínila skutečnost, že tato teorie "byla rozšířena o nová vědecká data, ale nelze ji interpretovat jak amen katolické církve k ideologickému evolucionismu".

Kardinál se odvolal na dokument Mezinárodní teologické komise z roku 2004 s názvem "Společenství a služba: Lidská osoba je stvořena k obrazu Božímu". Řekl, že právě tento dokument rozlišuje mezi ideologií a vědou.

"Velmi bych si přál", řekl kardinál, "aby se i ve školních programech na vědecké úrovni vysvětlovaly otevřené otázky evoluční teorie, jako je slavný problém chybějících článků". Podle něho ani 150 let po Darwinově teorii "nejsou v geologických vrstvách doklady o zprostředkujících druzích, jež podle této teorie musejí existovat". Darwin sám ve své knize řekl, že je to mezera v jeho teoriích a žádal, aby byly nalezeny. "Je-li nějaká teorie vědecká a ne ideologická, lze o ní svobodně diskutovat", uzavřel kardinál Schönborn.

 

(Převzato ze zpravodajství Res Claritatis ze dne 28. 8. 2006
Pro Listář vybral mh
Foto převzato z www.thomasaquinas.edu)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci