Kardinál Tomáš Špidlík převezme Cenu Gratias agit

4. 5. 2006  Kateřina Rózsová Ve čtvrtek 4.5.2006 v 10.00 hodin převezme kardinál Tomáš Špidlík z rukou ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody Cenu Gratias agit 2006.

Praha: Cenu Gratias agit uděluje ministr zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Oceněny mohou být osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Kardinál Tomáš Špidlík SJ se narodil 17.12.1919 v moravských Boskovicích. Vystudoval gymnázium v rodném městě, před válkou začal na brněnské univerzitě studovat latinu a češtinu. Po uzavření českých univerzit vstoupil v roce 1940 do jezuitského řádu. Po první přípravě na Velehradě dostudoval teologii v Maastrichtu v Holandsku, kde byl v roce 1949 vysvěcen na kněze. Roku 1951 se ujal funkce spirituála v české papežské koleji Nepomucenum. Na tomto místě vytrval 37 let (1951–1989). Přitom však dokončil svá studia na papežském Orientálním ústavu doktorátem a specializací ve spiritualitě křesťanského "Východu".

Od roku 1954 vyučoval východní a patristickou teologii jednak na Papežském orientálním ústavu, na Papežské gregoriánské univerzitě a v karmelitánském ústavu Terezianum v Římě. Jako docent hostoval na jiných světových univerzitách, např. v Kinšáse v Africe a v St. Paul v USA. Napsal v tomto oboru mnoho knih a článků ve světových jazycích.

V březnu roku 1995 vedl Tomáš Špidlík duchovní cvičení pro papeže Jana Pavla II. a vatikánskou kurii.

Čestné doktoráty: Pravoslavná teologická fakulta Univerzity v Cluj, Rumunsko, doktorát na univerzitě v Olomouci a v Praze.

Od roku 1991 žije a pracuje v římském Centru Aletti.

V roce 1996 byl Ateliér duchovního umění Centra Aletti pověřen obnovou vatikánské kaple "Redemptoris Mater". Kardinál Špidlík a P. Marco Rupnik odpovídali za teologickou a uměleckou projekci při realizaci zmíněné kaple.

V roce 2002 udělila Česká biskupská konference Tomáši Špidlíkovi Řád sv. Cyrila a Metoděje za jeho celoživotní dílo.

Kardinálem byl Tomáš Špidlík jmenován 28.9.2003 papežem Janem Pavlem II.

Před začátkem první volby papeže, 18.4.2005, promlouval kardinál Tomáš Špidlík ke sboru kardinálů v konkláve.

 

(Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 3. 5. 2006
Pro Listář vybral mgr

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci