Katakomby jsou především pohřebištěm významných lidí

12. 6. 2006  Martin Kříž


 

Unikátní klatovskou památku nemají lidé vnímat jen jako turistickou atrakci, ale i jako pohřebiště významných lidí.

 

Klatovy - Vrátit katakombám jejich ztracený duchovní rozměr chce nyní klatovská římskokatolická farnost společně s občanským sdružením Klatovské katakomby. Prvním krokem k dosažení tohoto cíle bylo uspořádání mše svaté v kostele Neposkvrněného početí P. Marie a sv. Ignáce v Klatovech, která byla obětována za zemřelé řeholníky a dobrodince jezuitského řádu pohřbené v katakombách pod ním. Mše se uskutečnila minulou sobotu. " Katakomby nemůžeme vnímat jen po hmotné stránce. Naším přáním je, aby si lidé uvědomili, že se jedná o pohřebiště. Bohužel se z něj stala jen turistická atrakce a duchovno se odtud pomalu za uplynulých několik desítek let vytratilo," nastínil duchovní správce klatovské farnosti P. Antonín Bachan. Podobný názor má také předseda sdružení Klatovské katakomby Václav Chroust. " Významní lidé, kteří byli v katakombách pochováni, umírali jako věřící. Byly za ně slouženy mše a k jejich ostatkům se přistupovalo pietně. Naším záměrem je zachovat katakomby jako významnou památku, kterou navštěvují turisté, ale zároveň se chovat k pohřbeným s náležitou úctou," vysvětlil předseda. Představitelé farnosti i sdružení chtějí také více pochopit význam a smysl staveb jezuitského řádu v Klatovech i historii jeho působení ve městě. " V letošním roce prožívá jezuitský řád svůj rok. Připomíná si 450. výročí úmrtí svého zakladatele sv. Ignáce z Loyoly a také 500. výročí narození spoluzakladatele sv. Františka Xaverského, jehož oltář máme i v Klatovech. Rovněž uplyne 370 let od příchodu jezuitů do Klatov," konstatoval klatovský farář. V těchto souvislostech navázala farnost a sdružení kontakt s představiteli jezuitského řádu v Čechách. Výše zmíněné mše se tak zúčastnil jezuitský provinciál P. František Hylmar z Prahy. Členové jezuitského řádu mají přijet i na klatovskou pou

. Podle slov P. Antonína Bachana byl pohled na jezuity v minulosti hodně zkreslen. " Historie byla hozena na jednu kolej a jezuité byli posuzováni neprávem jen negativně. Dílo, které po nich v Klatovech zůstalo, je však jedinečné a jejich duchovní odkaz je stále živý. S jezuity chceme spolupracovat a zjistit od nich historické zajímavosti ze života řádu ve městě," řekl P. Bachan. " V blízké budoucnosti chceme v katakombách i ve spolupráci s jezuity připomenout dobu baroka. Byla to doba dramatická a plná barev. Její výjimečnost se budeme snažit zachytit i při vylepšování stávající expozice katakomb," dodal Václav Chroust.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 7. 6. 2006
Pro Listář vybral mgr

Foto převzato z www.klatovy.cz)

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci