Katechumenát a katecheze

17. 2. 2006  Miroslav G. Richter


Významným institutem byl pro prvotní křesťany katechumenát, neboli přípravné období adeptů křtu. Během něho se adepti svatého křtu na tento připravovali a vzdělávali ve věrouce.

Křest byl udělován zpravidla dospělým. Jeho udělení bylo spojováno s důkladnou přípravou těchto dospělých katechumenů. Katecheze (z řec. "katéchésis" tzn. "poučení živým hlasem", "ústní poučení") znamenala výuku k přípravě na křest. U sv. apoštola Pavla a sv. evangelisty Lukáše je uvedený pojem používán pro označení výuky založené na poselství evangelia. Z apoštolského období není znám žádný zachovaný autentický text katecheze, byť Skutky apoštolské umožňují provést rekonstrukci základních rysů katecheze (srov. Petrova kázání, Sk 2,14 až 40; 3,12 až 26, 5,29 až 32; Pavlova kázání, Sk 13,16 až 41; 17,22 až 31). Z období poapoštolského o katechezi vypovídají důležitá prvokřesťanská díla (Didaché, Hermův pastýř, Dopis Diognetovi). Ve IV. stol. po Kr. jsou to Mystagogické katecheze sv. Cyrila Jeruzalémského, katecheze sv. Ambrože Milánského (De mysteriis, O mystériích) a katzecheze sv. Jana Chrysostoma (Zlatoústého) známé pod názvem "Křestní katecheze". Předmětem katecheze je spásonosná událost Kristova života, kterou se snaží aktualizovat podle historických potřeb člověka.

Vzdělávání katechumenů vrcholilo ve sdělení křestního symbolu, vyznání víry a ve společné modlitbě Páně - Otče náš, což bylo vnímáno jako posvátné tajemství (viz hlubokou provázanost posvátných tajemství a jejich vnímání, která se projevuje mj. i v kající kněžské modlitbě před svatým přijímáním, kdy se kněz modlí "nezradím svatá tajemství Tvým nepřátelům, ani Ti nedám políbení jako Jidáš".)

 

(Úryvek z práce M. G. Richtera "Středoevropské křesťanství, Slované a cyrilometodějské mise")


DISKUSE
Pokud chcete reagovat na tento článek, můžete tak učinit zde

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci