Katolické školy v Británii 
  nemusí přijímat děti jiných vyznání

7. 11. 2006  Jiří Gračka


 
Katolická církev v Anglii a Walesu uvítala rozhodnutí britské vlády z minulého týdne neukládat církevním školám v Anglii žádné povinné kvóty přijatých studentů jiného vyznání.

Londýn (GB): Bylo tak dosaženo kompromisu mezi stanoviskem ministra školství Alana Johnsona a birminghamského arcibiskupa Vincenta Nicholse, který v rámci Konference biskupů Anglie a Walesu předsedá komisi pro vzdělání.

Otázka povinných kvót studentů jiných vyznání, dosahujících výše až jedné čtvrtiny žáků, se vyskytla v souvislosti se založením prvních muslimských škol. Stát chtěl tímto opatřením zajistit sociální integraci dětí a jejich výchovu ke vzájemnému porozumění. Zatímco však na muslimských školách se studenti jiných náboženství téměř nevyskytují a nemají o tyto školy zájem, katolické školy již nyní mají běžně kolem 30 % žáků nekatolických a jsou vyhledávány studenty všech vyznání.

Podle arcibiskupa Nicholse setkání s ministrem Johnsonem vedlo k dohodě na tom, že budoucnost katolických škol má být plánována jak s ohledem na uspokojení potřeb katolických rodin, tak ve snaze podpořit širší přístupnost těchto institucí i ostatním studentům.

Zdroj: SIR

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 1. 11. 2006
Pro Listář vybral dk)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci