Kde se bere zlo?

8. 6. 2006  Boris Rösner, Jakub Šiška


 

Dne 31. 5. 2006 zemřel po těžké nemoci herec Boris Rösner. Přinášíme část rozhovoru, který s ním vedl Jakub Šiška v pořadu Doteky víry v roce 2005.

 

Často hrajete ztělesnění podvodníků a záporných postav. Kde se bere to zlo, když o tom tak uvažujete?

Zlo rovná se moc, mám-li být stručný. Má-li někdo moc, tak k tomu, aby byl zlý, je malinkatý krůček. Máte-li velkou moc, ať už je to moc ekonomická nebo politická nebo jakákoliv, máte-li moc nad někým nebo nad něčím, tak stojíte těsně na kraji propasti a dole na vás ten čert takhle dělá tím prstem. Protože ta smlouva s tím ďáblem je taky jednoduchá, ta je dokonce možná ještě jednodušší.

Má herec moc?

To víte, že má. Nemůže ji nemít. Protože jestliže ode mě chce moje povolání, abych vystoupil na jeviště Národního divadla a 800 lidí minimálně ztichlo, nebo aby na jistém místě zaplakalo, nebo aby se na jistém místě zasmálo, tak k tomu musíte mít nějakou moc. To je samozřejmé. Ale člověk to nesmí zneužívat. Nesmí být takový ten hloupý člověk, který se opájí mocí. Nejlépe to napsal Ladislav Mňačko ve své knize (Jak chutná moc - pozn. red.), ať si to každý přečte a pochopí to.

 

(Pro Listář vybral mh)

 


DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci