Křesťanský životní styl a étos

24. 2. 2006  Miroslav G. Richter


 

Naproti pozitivnímu trendu růstu počtu prvotních křesťanů, jejich vlivu, i zájmu o ně, je možné vysledovat, že nastává po čase určitý útlum; církev v tomto období ztrácí jisté pochopení pro esenciální význam prosté víry, "dar evangelia".

Z jedné strany se projevuje svátostné zanícení a různé projevy kultu, z druhé strany je zdůrazňován příkladný mravný život, jako výkon, kterým křesťan prokazuje své křesťanství.

Křesťan a jeho vnitřní život zůstává někde na pomezí mezi těmito neosobními břehy života.

Vlivem církevních hierarchů tohoto období začal na evropském Západě převažovat namísto vlastního, pokorného, plnohodnotného a harmonického křesťanského života a směřování, namísto uskutečňování nenásilné evangelizace a šíření opravdové křesťanské naděje a společenství víry, lásky a lidské rovnosti mezi sebou navzájem, i před samotným Bohem, důraz na individuálnost, formálnost a kvantitativní stránku prožívaných jevů. A to jak jednotlivými křesťany, tak i církevními obcemi.

Způsob prezentace křesťanského života a jeho skutků byl formalizován, zmrazen četnými a detailními církevními pravidly, obřadností a institucionalizací. Byla zdůrazňována formální složka jevů, oproti jejich obsahové dimenzi. V souladu s tradicí římské právní společnosti byl kladen důraz na právní znaky, namísto důrazu na význam jednotlivých činů, skutečností. Formálnost a vnějškovost vítězila nad vlastním životem. To se projevilo i v působení těchto sil na další utváření křesťanské morálky, v jejich vlivu na etiku, na správný životní, křesťanský, étos.

Posléze byla přijímána pravidla, která stanovovala, co křesťan dělat smí a co nikoliv. Utvářel se takto nově křesťanský životní styl. Ten se lišil řadou atributů a zacílením od stylu dosavadního, který byl svým způsobem nejen pohanský, ale v mnoha ohledech i nevěrohodný, neinspirativní a přebujelý. To způsobovala zejména jeho náboženská přežitost, jeho nepřehledný eklekticismus, ale především jeho zjevná, vnitřní, schizofrenie, projevovaná v okázale prezentovaných proklamacích o pluralitě a tolerantnosti života, myšlení a kultu, s nimiž kontrastoval reálný život a zejména přístup státní moci k novému náboženství, kterým právě křesťanství bylo. Tento rozpor byl mučivě vnímán především vrstvou vzdělanců a společensky významně postavených osob, které z něj hledaly, nejen pro sebe, východisko.

 

(Úryvek z práce M. G. Richtera "Středoevropské křesťanství, Slované a cyrilometodějské mise")


DISKUSE
Pokud chcete reagovat na tento článek, můžete tak učinit zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci