List českých a moravských biskupů k volbám 2006

19. 5. 2006  Martin Horálek


 

Bratři a sestry, vážení přátelé!

Žijeme v předvolební době. Všichni jsme – třeba i nedobrovolně – účastni volební kampaně v televizi a rozhlase v práci, doma v rodině. Nevyhneme se jí ani venku – velké billboardy nám vnucují svůj názor. Křesťan by neměl bezmyšlenkovitě podléhat kampani a propagandě, ale má si vytvářet svůj nezávislý úsudek: podle vlastního názoru a poznání, podle svého citlivého svědomí. Křesťan je náročný volič a nerozhoduje se podle toho, co který politik slibuje a jak se tváří, ale podle toho, co skutečně udělal, co dělá a ovšem také co nedělá. Jak hájí svobodu, spravedlnost a právo, jak podporuje lidskou solidaritu.

Během minulého století zažila naše země dvě těžká období nesvobody, totiž nacistickou okupaci a komunismus. Mezi jejich oběťmi byla také katolická církev a mnoho jejích kněží a věřících. Křesťané se nemstí, ale nesmějí zapomenout. Naše církev a všichni křesťané v naší zemi nutně potřebují svobodu, nechtějí ji jen pro sebe a dovedou si jí vážit. Dnes také víme, že nejlepší zárukou svobody, včetně svobody náboženské, je demokracie, a to i když není zdaleka dokonalá. Nenechejme se proto svádět těmi, kteří svobodu a demokracii zlehčují a pomlouvají – ať už se ohánějí ideologiemi levicovými nebo pravicovými. Také tyto vzpomínky musí být důvodem, proč se máme účastnit svobodných voleb a pečlivě zvažovat, komu svůj hlas dáme.

Denně jsme účastni života celé společnosti, sledujeme politický život, projevy a činy politiků, způsob jejich jednání a chování. Vzpomeňme na volební i vládní programy stran. Vzpomeňme na stranické sliby před minulými volbami. Hovořme o tom všem se svými přáteli, s nimiž nás pojí stejné přesvědčení nebo k nimž máme důvěru. Uvědomujme si, co ze svých volebních slibů naši representanti a strany, které jsme volili, uskutečnili. Připomeňme si, jak se politici chovali ve své funkci během svého funkčního období. Vzpomeňme, jak hlasovali v parlamentě, pro jaké zákony a hodnoty, na kterých nám křesťanům tolik záleží. Naším zájmem bylo schválení smlouvy s Vatikánem a odmítnutí protiústavního zákona o církvích, který je nyní u Ústavního soudu. Vzpomeňme na hlasování o zákonech o eutanázii, registrovaném partnerství a využití lidských embryí. Kdo byli v těchto případech ti hlavní aktéři? Spolu s druhými křesťany si proto vytvářejte pravdivý názor na kandidáty, které budete volit. Je mnoho skutečností, podle kterých se můžete rozhodovat. Ať je váš výběr zodpovědný. Nenechávejte tyto úvahy až na chvíle těsně před volbami.

Pro zodpovědnou přípravu na volby si také připomeňme, na co poukazuje papež Benedikt XVI. ve svém apoštolském listě "Bůh je láska". Zdůrazňuje, že angažování ve veřejném životě "je přednostně věcí laiků. Jako občané státu jsou povoláni k tomu, aby se osobně podíleli na veřejném životě." Tyto úkoly nelze opomíjet, naléhá Svatý otec, jsou "posláním věřících laiků" (Bůh je láska, čl. 29), a poslancům Evropského parlamentu při návštěvě ve Vatikánu připomněl, že pro křesťany existují ve veřejném životě 3 nepominutelné principy: Ochrana života, uznání rodiny a svoboda vzdělání. Nemůžeme být křesťany jen v kostele, když slavíme liturgii a když se modlíme. Evangelium, které jsme poznali a přijali, musíme svým životem a svým jednáním vnášet do společnosti, kde žijeme. To platí právě i o zodpovědném výběru kandidátů, které budeme volit. Nelze si proto pohodlně připouštět alibi: "Já to nezměním, ‚oni‘ si to stejně udělají, jak budou chtít." Ze třiceti procent věřících, kteří u nás žijí, je přece nemalý počet voličů a to neznamená ve volbách málo. Církev není politická strana, nehlásá žádnou politickou ideologii, potřebuje však svobodu. Na vašich hlasech záleží.

Vyprošujeme sobě i vám dar dobré volby a pevně věříme, že zvolíte dobře.

Vaši čeští a moravští biskupové

 

(Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 17. 5. 2006
Pro Listář vybral mgr)

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci