Mimořádná bohoslužba v Moskvě

15. 6. 2006  čt


 

Moderátor (Kateřina Blechová):

Věřící ruské pravoslavné církve mají dnes významný den. Do Moskvy se po necelém století vrátily ostatky sv. Jana Křtitele. Ruská pravoslavná církev k této příležitosti uspořádala mimořádnou bohoslužbu.

 

Téměř 100 let trvalo, než se relikvie Jana Křtitele vrátila zpátky do Ruska. 4000 lidí přišly vzdát poctu schráně s ostatky jednoho z nejvýznamnějších křesťanských světců. Mimořádnou bohoslužbu v moskevské katedrále Krista Spasitele k této příležitosti sloužila hlava ruské pravoslavné církve patriarcha Alexij II.

 

Alexij II., patriarcha ruské pravoslavné církve:

Dnes jásáme nad pravou rukou svatého proroka Jana, toho, který křtil Boha.

 

Relikvie zůstanou v moskevské katedrále přístupné věřícím ještě dva týdny. Pravá ruka Jana Křtitele od 18. století patřila ruské carské rodině. Po bolševické revoluci v roce 1917 je Marie Fjodorovna odvezla do Německa. Během 2. světové války byly relikvie převezeny do bývalé Jugoslávie. Od začátku 90. let byla ruka Jana Křtitele v černohorském klášteře v Cetinje.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 9. 6. 2006
Pro Listář vybral mgr)

Ilustrace: Sv. Jan Předchůdce (sv. Jan Křtitel) - freska z chrámu Bohorodičky, Studenica, Srbsko

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci