Mimořádný volební sněm Pravoslavné církve

3. 5. 2006  Zuzana Ujhelyiová Dne 2.5.2006 byl v pravoslavném monastýru ve Vilémově u Litovle zahájen mimořádný Volební sněm Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Cílem sněmu je volba nového metropolity.

Vilémov u Litovle: Volby nového metropolity se účastní ve smyslu stanov církve delegáti z řad duchovenstva a věřících. V současnosti je Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku reprezentována arcibiskupem pražským a českých zemí Kryštofem s pravomocemi dočasného metropolitního správce. Volba nejvyššího představitele církve je po nedávné smrti metropolity Nikolaje, který byl zároveň arcibiskupem prešovským a Slovenska, očekávána s velkým napětím.

Pravoslavná církev na území Čech a Slovenska zůstala nerozdělena i po rozdělení Československa, i když je v praktických otázkách spravována dvěma metropolitními radami – českou a slovenskou. V otázkách duchovních a věroučných je vedena jediným orgánem, kterým je posvátný synod biskupů.

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je nedílnou součástí světového pravoslaví skládajícího se z patnácti samostatných, neboli autokefálních církví. Tyto spojuje věrouka prvních sedmi všeobecných sněmů nerozdělené církve prvního tisíciletí křesťanství a společná bohoslužba.

 

(Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 2. 5. 2006
Pro Listář vybral mgr

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci