Modlitba ke sv. Gorazdovi

27. 7. 2006  (ham)


 

Dne 27. července si připomínáme svátek sv. Gorazda, prvního světce z našeho národa a nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci.

Sv. Metoděj na sklonku svého života určil za svého nástupce právě sv. Gorazda. Kvůli intrikám franských kněží, kteří byli vedeni mocenskými zájmy, byl sv. Gorazd spolu s dalšími žáky sv. Cyrila a Metoděje vsazen do vězení a posléze vyhnán z Velké Moravy.

Níže přinášíme text modlitby, která vznikla jako projev úcty k tomuto našemu ochránci a vzoru.

 

 

Svatý Gorazde, pohleď na lid svůj zde

Přímluvou svou mocnou podej nám ruku pomocnou 

Bychom nezahynuli pro život věčný

V Jeruzalém nový radostně vešli

Dědictví svaté pevně ostříhali

V blažené pokoře pokojně žili 

Nyní, i vždycky, po věky všecky

Pána vzývali, tak se modlili:

Ve jménu X Otce  

 I X Syna jeho

X Ducha Svatého

spaseni byli 

Amen

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci