Nový papež se věnuje více politice

9. 8. 2006  (sla)


  

Vatikán/Praha, 3. 8. 2006

Hlava katolické církve Benedikt XVI. poslední týdny střídavě opouští rozpálený Vatikán, aby se vzápětí vrátil pozdravit poutníky a vyslovil se k událostem ve světě. Je v tom kontinuita i nový pohled.

Pobytem v horské chatě u alpské vesničky Les Combes di Introd navázal na tradice předchůdce Jana Pavla II., který každé prázdniny plnil stránky italských novin vyprávěním o své zálibě v turistice.

Nový je u Benedikta XVI. počet politických prohlášení, ve kterých komentuje politiku, hlavně vývoj na Blízkém východě. Přimlouvá se za příměří v Libanonu.

V půvabném alpském podhůří v kraji Valle D'Aosta si podobně jako Jan Pavel II. zvolil za příbytek mohutné kamenné stavení s dřevěným obložením. Soukromý dům byl utopen v modřínových a jedlových lesích, s průhledy na majestátný Mont Blanc.

Každé prázdniny, kdy tady pobýval Jan Pavel II., zaměstnávalo média papežovo zdraví, podle počtu uchozených kilometrů se odvozovaly diagnózy. Také tentokrát nechal starosta odlehlého Les Combes Osvaldo Naudin připravit pro papeže několik tras. Bezpečnost svatého otce zajišťovalo asi dvě stě lidí.

U Benedikta ale směřovaly obavy pozorovatelů jiným směrem: byl považován za rigidního strážce víry, který obtížně osloví okolní svět. Neočekávaly se od něj okamžité názory na světové události. Četnost vatikánských prohlášení z poslední doby jako by chtěla naznačit, že Vatikán sleduje pozorně také politické dění.

Benedikt XVI., který se přesunul z Alp do letní rezidence Castel Galdolfo jižně od Říma, se vyslovil pro okamžité zastavení bojů v Libanonu. Před nedělní modlitbou vyzval podle agentury ANSA "všechny činitele odpovědné za spirálu násilí, aby odložili zbraně a prostřednictvím dialogu dosáhli soužití na Blízkém východě".

Výzvu k okamžitému příměří zopakoval i včera, když přijal poutníky. Vzdor pověstem o nepřístupnosti jim stihl položit několik zdvořilostních otázek.

S tím, jak se věnuje okolnímu světu, zůstává papežovi méně času na soukromí. V Castelgandolfu ale bude mít ještě tento měsíc hodně času, do Říma by se měl vrátit s konečnou platností až koncem srpna, kdy ve městě panuje snesitelnější počasí.

Loni se choval, vnímáno zraky veřejnosti, docela jinak. Nevěnoval se tolik aktuálním událostem, pracoval na svém dokumentu věnovaném lásce, který později vzbudil značnou pozornost.

Teď jsou v centru papežovy pozornosti především dva úkoly.

Jednak jej čeká důležitá mise, na konci září by měl zavítat do Kazachstánu a do Arménie. Sbližování s východními církvemi bylo velkým tématem jeho předchůdce Jana Pavla II. Proto věnuje papežovo okolí návštěvě nebývalou pozornost.

Druhým úkolem bude rozptýlit kritiku, kterou vyvolala plánovaná kanonizace kontroverzního předchůdce Pia XII., viněného ze spolupráce s nacisty. Na papeži leží odpovědnost, on musí v této věci vyslovit konečný soud.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 3. 8. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci